Po serii spadków, inflacja w styczniu ze wzrostem do 17,2%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w styczniu 2023 roku

Wstępne dane o inflacji w styczniu 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne dane o inflacji w styczniu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 2,4% w stosunku do grudnia ub.r. i były o 17,2% wyższe niż przed rokiem (w grudniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 16,6%).

Dane za styczeń okazały się wyższe od prognoz KIG i niższe od mediany oczekiwań rynkowych.

  • Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,9% wyższe niż w grudniu i o 20,7% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny w grupie alkohol i tytoń były wyższe niż przed miesiącem o 1,2% i wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 9,9%.
  • Ceny w grupie mieszkanie wzrosły o 6,0% w stosunku do grudnia i były o 22,3% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny nośników energii w styczniu podrożały o 10,4% i były wyższe niż przed rokiem o 34,0%.
  • Ceny transportu w styczniu były o 0,5% niższe niż przed miesiącem, ale w stosunku rocznym wzrosły o 16,0%. W grupie tej ceny paliw w styczniu nie zmieniły się w stosunku do grudnia ub.r. ale wzrosły w ujęciu rocznym o 18,7%

Styczniowe dane  mają charakter wstępny i prezentowane są w zawężonym zakresie. Pełne dane o inflacji za styczeń Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje wraz z wynikami za luty, po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2023 rok.