Inflacja w grudniu ze spadkiem. Spodziewane przyspieszenie w styczniu i lutym 2023

Image of workplace with paper and electronic documents and pen
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2022 roku

Inflacja w grudniu 2022

Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,1% w stosunku do listopada ub.r i były o 16,6% wyższe niż przed rokiem (w listopadzie dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 17,5%). Jak podał GUS – w grudniu 2022 roku – ceny towarów były przeciętnie o 0,1% niższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 17,6% wyższe niż przed rokiem. Z kolei ceny usług wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 0,9%, a w ujęciu rocznym o 13,4%. W okresie I-XII 2022 roku ceny wzrosły o 14,4% r/r.

Dane te są tożsame z podanymi na początku stycznia w szybkim szacunku. Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków.

W stosunku do listopada ceny wzrosły w kategoriach:

 • żywność i napoje bezalkoholowe (o 1,4%) rekreacja i kultura (o 1,2%);
 • restauracje i hotele (o 0,9%);
 • zdrowie (o 0,5%);
 • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,4%);
 • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,3%);
 • edukacja (o 0,2%);
 • odzież i obuwie (o 0,2%).

Spadły ceny użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 2,0%) oraz łączności (o 0,1%). Ceny w transporcie oraz kategorii „inne towary i usługi” nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły we wszystkich kategoriach:

 • Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii były droższe o 22,6% r/r;
 • żywność i napoje bezalkoholowe o 21,5%;
 • restauracje i hotele o 18,7%;
 • rekreacja i kultura o 14,7%;
 • edukacja o 13,8%;
 • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 13,8%;
 • transport o 13,3%;
 • inne towary i usługi o 12,2%;
 • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 10,4%;
 • zdrowie o 9,3%;
 • odzież i obuwie o 7,6%;
 • łączność o 4,9%.

Szczegółowe dane na temat kształtowania się cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że w stosunku do grudnia ubiegłego roku najmocniej drożejącym produktem pozostaje opał (wzrost o 83,1%). Wśród nośników energii mocno zdrożała również m.in. energia cieplna (o 29,6%). Znacząco wyższe ceny niż przed rokiem utrzymują się w przypadku niektórych paliw – przede wszystkim oleju napędowego, którego ceny są wyższe r/r o 28,2%. Wśród towarów o najwyższym poziomie wzrostu cen znajdują się również artykuły spożywcze (w tym np. cukier – jest droższy niż przed rokiem o 87,4%, mąka – droższa o 37,9%, czy tłuszcze roślinne – o 36,4%).

KIG podtrzymuje prognozę, że dane za styczeń i luty br. roku mogą pokazać ponowne przyspieszenie inflacji (będzie to wynikać m.in. z corocznych zmian cenników oraz efektu niskiej bazy z lutego br., kiedy mocno widoczny stał się wpływ tarcz antyinflacyjnych). Począwszy od marca roczna dynamika cen powinna ulegać wyraźnemu obniżaniu osiągając wartości jednocyfrowe w ostatnich miesiącach roku.