Eksport w lipcu 2023. Prognoza KIG

Według prognoz KIG, eksport w lipcu 2023 roku wyniósł 26 306 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w czerwcu o 5,7%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 2,9%. Wielkość eksportu w sierpniu będzie ze względów sezonowych zbliżona do notowanej w lipcu

Eksport w lipcu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Lipiec to zazwyczaj okres obniżonej aktywności eksportowej – zwłaszcza jeśli wyniki czerwca prezentowały się dobrze. W miesiącach wakacyjnych handel mniej intensywnie uzupełnia zapasy. W przemyśle wiele firm zatrzymuje produkcję na okres corocznych przeglądów czy ujednoliconego terminu udzielania urlopów pracownikom. Tegoroczna korekta sprzedaży eksportowej w lipcu będzie nieco płytsza od notowanej przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży wzrośnie – do 2,9% z 1,7% poprzednio.

W lipcu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w czerwcu – o 0,43 % i wyniosła 4,4455. Równocześnie okazała się o 6,8% mocniejsza niż przed rokiem (w czerwcu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 3,9%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku notowań dolara. W lipcu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 2,29% do 4,0273. Lipcowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 14,0%. W czerwcu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 6,1%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 168 640 mln EUR i okazał się o 9,1% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – VI 2023 r. 176 400 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,9%.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na dobrym poziomie. Różnica po części wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie rosną tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest w danych bieżących – dynamika eksportu z wysokiej w początku roku systematycznie osłabia się. Pozostać może na słabszym poziomie do jesieni. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

W roku 2023 działają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku bieżącym wciąż jest bardzo niski. Być może będzie miało ono miejsce w ostatnich miesiącach tego roku, dynamizując wyniki naszego eksportu.

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,3 mld EUR (o 21,5%). Według naszych najnowszych oczekiwań eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 346,1 mld EUR tj. o 8,1%, a w roku 2024 wynosząc 381,7 mld EUR zwiększyć się o dalsze 10,3%.

Sprawdź również  >>> eksport w czerwcu 2023