Szkolenie: Likwidacja szkód komunikacyjnych – Wynajem samochodów zastępczych – 21.08.2024 r.

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-LIKWIDACJA-SZKÓD-KOMUNIKACYJNYCH_wynajem-samochodów-zastępczych

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla osób zatrudnionych na stanowisku Specjalista z zakresu wynajmu samochodów zastępczych zajmujących się bezgotówkowym rozliczaniem wynajmów samochodów zastępczych z Towarzystwami Ubezpieczeń

Dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz doradców serwisowych warsztatów samochodowych, w tym ASO.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • pozna sposoby na zwiększenie rentowności procesów wynajmu samochodów zastępczych
 • udoskonali sposób prowadzenia negocjacji z likwidatorem i klientem
 • pozna rozwiązania najczęściej spotykanych problemów pojawiających się w ramach wynajmu samochodów zastępczych
 • pozna aktualnie obowiązujące orzecznictwo związane z likwidacją szkód 
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą konsekwencji niedochowania przez strony postępowania likwidacyjnego ciążących na nich obowiązków i zobowiązań

Cele szkolenia:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat wynajmu samochodów zastępczych
 • omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących wynajmu samochodów zastępczych
 • prezentacja procedur związanych z wynajmem samochodów zastępczych
 • omówienie postępowania sądowego w odniesieniu do roszczeń związanych z wynajmem samochodów zastępczych

 

LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
wynajem samochodów zastępczych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Istotne pojęcia prawne i techniczne związane z wynajmem samochodów zastępczych.
 2. Podstawy prawne i orzecznictwo obowiązujące w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych dot. wynajmów samochodów zastępczych
 • Aktualnie obowiązujące ustawy
 • Rekomendacje KNF
 • Wybrane orzeczenia SN i sądów powszechnych

 3. Procedura wynajmu samochodu zastępczego

 • Właściwe oznaczenie Poszkodowanego
 • Niezbędne dokumenty
 • Umowa wynajmu i jej podstawowe elementy
 • Oświadczenia Poszkodowanego
 • Propozycja wynajmu samochodu zastępczego
 • Konsekwencje braku współdziałania z T.U.
 • Odpowiednia stawka dobowa za wynajem samochodu zastępczego
 • Zasadny czas wynajmu samochodu zastępczego w przypadku szkody częściowej oraz w przypadku szkody całkowitej
 • Technologiczny Czas Naprawy vs. Rzeczywisty Czas Naprawy
 • Inne roszczenia związane z wynajmem samochodów zastępczych
 • Najczęściej popełniane błędy

 4. Przebieg postępowania mającego na celu likwidację szkód komunikacyjnych z OC

 • Zgłoszenie szkody
 • Komunikacja z likwidatorem
 • Termin spełniania świadczenia
 • Rodzaje decyzji
 • Reklamacje
 • Ugody

 5. Postępowanie sądowe w odniesieniu do roszczeń związanych z wynajmem samochodów zastępczych

 • Przebieg postępowania sądowego
 • Prawa i obowiązki stron postępowania sądowego
 • Ciężar dowodu
 • Rola biegłego sądowego
 • Koszty postępowania sądowego
 • Przedawnienie roszczeń

 6. Wolne wnioski i pytania

DATA SZKOLENIA: 21.08.2024 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Justyna Radek Radca prawny. Jest absolwentką Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie ukończyła z bardzo dobrymi wynikami prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego. Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień obsługuje podmioty związane z branżą motoryzacyjną. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Autorka licznych publikacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.
Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

CENA:

  pierwszy uczestnik kolejny uczestników
Członek PIM 690 zł/os.* 650 zł/os.*
Pozostałe firmy 840 zł/os.* 790 zł/os.*

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-LIKWIDACJA-SZKÓD-KOMUNIKACYJNYCH_wynajem-samochodów-zastępczych