Szkolenie: Likwidacja szkód komunikacyjnych – aspekty prawne i techniczne 07.11.2023

Szkolenie jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz doradców serwisowych warsztatów samochodowych w tym ASO, którzy zdecydowali się oprzeć swoją działalność na bezgotówkowym rozliczaniu szkód z Towarzystwami Ubezpieczeń odpowiedzialnymi za szkody.

Program szkolenia obejmuje podstawowe, z praktycznego punktu widzenia, kwestie związane z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych. Poziom szkolenia został dostosowany do osób, które chciałby zdobyć podstawową wiedzę na temat procesu likwidacji szkód niezbędną do rozpoczęcia działalności w zakresie bezgotówkowego rozliczenia szkód komunikacyjnych.  

Szkolenie ma na celu przedstawienie przebiegu postępowania w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem elementów praktycznych technicznych oraz prawnych. Aspekty omawiane w ramach szkolenia pozwolą na zrozumienie istoty postępowania likwidacyjnego oraz wprowadzenie dobrych praktyk, które przyczynią się do bardziej efektywnego prowadzenia likwidacji szkód.

LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia prawne i techniczne związane z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych

2. Podstawy prawne i orzecznictwo obowiązujące w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych

 •  Aktualnie obowiązujące ustawy
 • Rekomendacje KNF
 • Wybrane orzeczenia SN i sądów powszechnych

3. Podstawowe roszczenia wynikające ze szkód komunikacyjnych

  • Koszty naprawy uszkodzonego samochodu
  • Koszty wynajmu samochodu zastępczego
  • Koszty holowania
  • Inne

4. Prawidłowe zgłaszanie szkód komunikacyjnych

5. Komunikacja z likwidatorem szkody w ramach procesu likwidacji szkody

6. Właściwe rozliczenie szkód komunikacyjnych z OC sprawcy  

 • Szkoda częściowa – koszty naprawy
  • podstawowe zasady dokonywania oględzin
  • właściwe określenie zakresu naprawy
  • podstawowe elementy kosztorysu
  • kwalifikacji części zamienne
  • odpowiednia stawka za roboczogodzinę
 • Szkoda całkowita
  • rynkowa wartość samochodu na dzień szkody
  • wartość pozostałości
 • Koszty wynajmu samochodu zastępczego
  • propozycja wynajmu samochodu zastępczego
  • konsekwencje braku współdziałania z T.U.
  • odpowiednia stawka dobowa za wynajem samochodu zastępczego
  • zasadny czas wynajmu samochodu zastępczego w przypadku szkody częściowej oraz w przypadku szkody całkowitej
 • Holowanie
  • odpowiednia stawka
 • Inne roszczenia

7. Właściwe rozliczenie szkód komunikacyjnych z AC

8. [cześć techniczna] Podstawy techniczne dotyczące wykonywania oględzin, tworzenia kosztorysu naprawy w systemie AUDATEX, prawidłowe czytanie dokumentacji.  

 • AUDATEX – Omówienie genezy powstania, historii, oraz ewolucji oprogramowania na przestrzeni lat.
 • AudaNet – omówienie platformy
 • Wykonanie krok po kroku procedury oględzin uszkodzeń pojazdu celem przełożenia uszkodzeń, zakresów lakierowań do kosztorysów napraw

– oględziny podstawowe

– oględziny dodatkowe

 • Przedstawienie krok po kroku jak wykonać kalkulację naprawy pojazdu
 • Omówienie i przedstawienie wszystkich walorów programu:
  • AudaVIN – Identyfikacja pojazdu (omówienie i przedstawienie jak działa w praktyce)
  • AudaHistory (omówienie i przedstawienie jak działa w praktyce)
  • Szacunkowa Wartość Pojazdu (omówienie i przedstawienie jak działa w praktyce)
  • AudaOptima – optymalizacja części
 • Omówienie podstawowych operacji związanych z tworzeniem kosztorysu naprawy pojazdu
  • E – Wymiana
  • ET – Wymiana częściowa
  • I – Naprawa
  • IT – Naprawa częściowa
  • N – Prace dodatkowe (Montaż/Demontaż)
  • V – Pomiary
  • Rama naprawcza / Formowanie / Dozer
  • P – Sprawdzenie
  • Mutacje operacji
  • Kombinacje operacji
  • Lakierowanie
  • NSP – Pozycje Niestandardowe
  • NZS – Potrącenia 

9. [cześć techniczna] Wykonanie przykładowego kosztorysu naprawy pojazdu na podstawie opisanego stanu faktycznego

 10. [cześć techniczna] Najem pojazdu zastępczego

 • Technologiczny Czas Naprawy VS. Rzeczywisty Czas Naprawy
 • Sposoby wyliczania TCN

 11. Reklamacje

 12. Postępowanie sądowe – podstawowe aspekty

13. Błędy których należy się wystrzegać w toku postępowania mającego na celu likwidację szkód komunikacyjnych

14. Wolne wnioski i pytania

DATA SZKOLENIA: 07.11.2023 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Justyna Radek Radca prawny. Jest absolwentką Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie ukończyła z bardzo dobrymi wynikami prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.
Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień obsługuje podmioty związane z branżą motoryzacyjną. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Autorka licznych publikacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.
Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Kamil Radziejewski Absolwent Krakowskiej Akademi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Gospodarka nieruchomościami – rzeczoznawstwo majątkowe.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Human Resources. Z branżą samochodową związany od najmłodszych lat.

Obecnie Partner Audatex Polska, dyrektor zarządzający firmą rodzinną, serwisem blacharsko-lakierniczym. Specjalista w zakresie technik samochodowych, systemów eksperckich, sporządzania kalkulacji kosztów napraw.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

CENA:

I OSOBA 790,00 PLN (członek PIM); II OSOBA 750,00 PLN (członek PIM)

I OSOBA 940,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy); II OSOBA 890,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy)

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH_aspekty prawne i techniczne