Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2023

Business theme, internet online shopping concept, shopping delivery, shopping cart carry shopping mail box and blur background of shopping bag and open laptop
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu 2023. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,6% wyższa niż w maju (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 1,1%) i o 2,1% wyższa niż przed rokiem. W maju roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 1,8%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 0,9% w ujęciu miesięcznym i spadek o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane te okazały się zbliżone do oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Bieżące daną pokazują, iż gospodarstwa domowe wciąż mocno oszczędzają. Nominalny wzrost sprzedaży w stosunku do notowanej przed rokiem o 2,1% nijak nie koresponduje ze wzrostem płac szacowanym w tym samym okresie na około 12% czy wzrostem przeciętnej emerytury o około 19%. Na okres oszczędzania i oczekiwania na przetrwanie do łatwiejszych czasów wskazuje też zmiana struktury spożycia (konsumenci koncentrują się na dobrach niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, mniej intensywnie wydają zaś środki na dobra nie uznawane za podstawowe).

W stosunku do maja br., wzrosty sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w przypadku: tekstyliów, odzieży i obuwia (o 4,6%); pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 2,6%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 2,1%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 1,9%). W stosunku do maja gorsze wyniki sprzedaży odnotowano w kategoriach: meble, rtv i agd (o 3,5%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 3,2%); paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 1,4%). pozostałe (o 0,1%);

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrosty sprzedaży w kategoriach: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 12,4%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 12,2%); tekstylia odzież i obuwie (o 6,1%); pojazdy samochodowe, motocykle i części (o 2,5%). W stosunku do czerwca ub. roku spadla natomiast sprzedaż w grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 21,9%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 9,1%); meble, rtv i agd (o 5,4%), pozostałe (o 1,9%).

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w czerwcu br., GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do maja br. sprzedaż w cenach bieżących zmniejszyła się o 8,9%. Spadki miały miejsce w niemal wszystkich pozycjach. Największe korekty zanotowano w przypadku: tekstyliów, odzieży i obuwia (o 21,6%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 10,4%); pozostałych (o 9,6%). Wzrost odnotowano tylko w przypadku samochodów i części (o 0,1%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w maju spadła o 8,5%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 45,6%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 32,6%). Wzrosła jedynie sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 20,7%).

Dane GUS pokazują również, że w czerwcu br. handel internetowy stanowił 7,7% ogółu sprzedaży detalicznej. W maju br. udział ten wynosił 8,5%.

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w czerwcu br. takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 21,2%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 16,9%); meble, rtv i agd (udział 14,4%).

Sprawdź także wyniki z ubiegłego miesiąca >>> sprzedaż detaliczna w maju