Rozmowa z Mariuszem Wróblewskim, Wiceprezesem Kancelarii Lift Investment

 

Z Mariuszem Wróblewskim, Prezesem Firmy Lift Investment, o obronie stawki rbh wyliczanej przez Polską Izbę Motoryzacji, o podnoszeniu wartości kosztorysów, odzyskiwaniu kwot należnych z tytułu utraty wartości samochodu po wypadku oraz o działaniach samej Kancelarii rozmawia Marcin Budziewski.