Czysty Interes – szkolenia z ochrony środowiska

1. Nowe zasady gospodarowania odpadami – obowiązki przedsiębiorców.

2. Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska- zasady naliczania opłat.

3. Raportowanie do KOBIZE – system zarzadzania emisjami – obowiązki przedsiebiorców.

 

 

PROGRAMY SZKOLENIOWE:

1. Nowe zasady gospodarowania odpadami – obowiązki przedsiębiorców.

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy w zakresie zmian w przepisach dotyczacych gospodarowania odpadami, zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie prowadzenia właściwej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, przygotowania do kontroli WIOŚ i UM.
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jak gospodarować odpadami w świetle nowych przepisów prawa, jak właściwie wywiązywać sie z obowiązków sprawozdawczo – ewidencyjnych, jak przygotować się skutecznie do kontroli WIOŚ i UM
Metody nauczania: wykład, konsultacja, dyskusja, warsztaty
Program szkolenia:
1. Omówienie zmian wynikajacych z wejścia w życie nowej ustawy
2. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami
3. Właściwe prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
4. Przygotowanie do kontroli WIOŚ i UM w aspekcie gospodarowania odpadami. Sankcje karne wynikające z nowej ustawu o odpadach
5. Pytania, dyskusje i konsultacje indywidualnych problemów

2. Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska- zasady naliczania opłat

Cel szkolenia: omówienie zagadnień związanych z obowiązkami podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,w tym omówienie najnowszych zmian w przepisach zmieniających system opłat za korzystanie ze środowiska od roku 2013.Naliczanie opłat w praktyce.
Po szkoleniu uczestnik bedzie wiedział jakie są najnowsze zmiany w wysokości rocznej opłaty, zasady opłat, jak wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska, jak uzupelnić zaleglości sprawozdawcze za lata poprzednie, jak prawidłowo prowadzić dokumentacje opłat
Metody nauczania: wykład, konsultacja, dyskusja, warsztaty
Program szkolenia:
1. Aktualne akty prawne z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska
2. Sprawozdawczość opłatowa, obowiązki prowadzenia ewidencji i zasady opłat
3. Wykazy zbiorcze, sposoby naliczania opłat rocznych
4. Zmiany w systemie opłat za korzystanie ze środowiska
5. warsztaty

3. Raportowanie do KOBIZE – system zarządzania emisjami – obowiązki przedsiębiorców

Cel szkolenia: przekaznie wiedzy i umiejętności uczestnikom szkolenia reprezentującym podmioty zobligowane do wypełniania obowiązku złożenia raportu w Krajowej Bazie
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedziałna jak funkcjonuje Krajowy System Bilansowania i Prognozowania Emisji, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia KB o emisji gazów cieplarnianych i innych gazów
Metody nauczania: wykład, konsultacja, dyskusja, warsztaty
Program szkolenia:
1.Wprowadzenie do tematyki związanej z krajowym systemem bilansowania i prognozowania emisji
2. Zasady funkcjonowania Rejestru
3. Raporty roczne do KB
4. Warsztaty