Strona główna polityka klimatyczna

polityka klimatyczna

Rada UE nie zatwierdziła nowej ustawy dotyczącej należytej staranności w zakresie ochrony środowiska i...

Kluczowy akt prawodawstwa UE nakładający na przedsiębiorstwa obowiązki przeciwdziałania ich negatywnemu wpływowi na prawa człowieka i środowisko nie uzyskał ostatecznego zatwierdzenia przez...