no adverts for now

BCU

Szacunek ofertowy do przygotowania zamówienia w ramach projektu

Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o przygotowanie i przekazanie na adres: sekterariat@pim.org.pl szacunku ofertowego do wyposażenia dydaktycznego zgodnego z poniżej...

Rozpoczęcie budowy Infrastruktury BCU

W dniu 20 lutego 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w zakresie...

AKTUALIZACJA: Ogłoszenie o pracę – nabór pracowników w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego...

Polska Izba Motoryzacji ogłasza otwarty nabór na stanowisko do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie...

Ogłoszenie o pracę – nabór pracowników w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w...

Polska Izba Motoryzacji ogłasza otwarty nabór na stanowiska do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie...

Podpisanie umowy o objęcie przedsięwzięcia pn.: „ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji...

W dniu 4 lipca 2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki miała miejsce uroczystość podpisania umów na realizację Branżowych Centrów Umiejętności. W...

W Zespole Szkół nr 1 w Liskowie powstaje pierwsze i jedyne w Polsce Branżowe...

BCU w Liskowie powstaje w ramach projektu Powiatu Kaliskiego i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie pn.: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w...