Wyrok Sądu Najwyższego o roli niezależnego rzeczoznawcy oraz ustanowienia definicji tzw. szkody całkowitej

INFORMACJA PRASOWA dot. wyroku Sądu Najwyższego o roli niezależnego rzeczoznawcy oraz ustanowienia definicji tzw. szkody całkowitej Polska Izba Motoryzacji (PIM), skupiająca przedsiębiorców sektora napraw powypadkowych, bardzo pozytywnie odebrała stanowisko Sądu Najwyższego, który uznał prawo poszkodowanych oraz podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów tzw. niezależnej ekspertyzy rzeczoznawcy. … Czytaj dalej Wyrok Sądu Najwyższego o roli niezależnego rzeczoznawcy oraz ustanowienia definicji tzw. szkody całkowitej