Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego poszkodowanym posiadaczom samochodów, które zostały uszkodzone albo zniszczone podczas kolizji drogowej przysługuje prawo do korzystania z pojazdu zastępczego. Prawo to przysługuje w ramach odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego.

 

  • Jak interpretować to postanowienie?
  • Komu przysługuje to prawo (osobie fizycznej, przedsiębiorcy) i w jakiej sytuacji?
  • Czy wydatki poniesione na wynajem samochodu zastępczego stanowią szkodę majątkową, co podlega refundacji?
  • Czy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do najmu i dostarczenia poszkodowanemu samochodu zastępczego?
  • W jakich sytuacjach odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu może zostać niewypłacone lub pomniejszone?
  • Czy odszkodowanie jest uwarunkowane tytułem własności do pojazdu? Kto jest uprawniony do odszkodowania (właściciel, posiadacz)?
  • Co kryje się pod terminem „okres uzasadnionego i celowego najmu?

 

Na te pytania i wiele innych będzie można uzyskać odpowiedź dnia 5 grudnia w Warszawie podczas VIII Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń.

WWW.FORUMUBEZPIECZEN.COM