Znikną kary za brak potwierdzenia OC?

Podczas jazdy kierowca powinien posiadać przy sobie nie tylko prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu, ale także potwierdzenie zawarcia polisy OC. Niedługo kary przewidziane za brak tego ostatniego mają przejść do historii.

Taryfikator mandatów jasno określa konsekwencje za brak wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z wymaganych, ale łącznie nie więcej niż 250 zł. Poza koniecznością uiszczenia kary na kierowcy ciąży także obowiązek zgłoszenia się na wskazaną komendę policji z dokumentem, którego brakowało w czasie przeprowadzanej przez mundurowych kontroli. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny wydawane są przez właściwe urzędy i posiadają zabezpieczenia przed podrobieniem. Inaczej jest w przypadku potwierdzenia zawarcia polisy OC.

Najczęściej wydawane są one na zwykłych drukach, a jedynym uwierzytelnieniem dokumentu jest pieczątka i podpis agenta ubezpieczeniowego. W przypadku polis zawieranych przez telefon lub internet właściciel samochodu po prostu drukuje otrzymany drogą elektroniczną dokument. To sprawia, że policja podczas kontroli i tak sprawdza ważność polisy OC w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

CEPiK zawiera jednak sporo nieaktualnych danych. Wynika to z długiego czasu wprowadzania informacji o zawartych polisach przesyłanych do bazy danych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i towarzystwa ubezpieczeń. Proces aktualizacji ma przebiegać znacznie sprawniej w przypadku systemu CEPiK 2.0, nad którym pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – informuje gazetaprawna.pl.

Wraz z uruchomieniem CEPiK 2.0 policjant podczas kontroli samochodu będzie mógł szybko sprawdzić ważność jego polisy i mieć pewność, że dane te są wiarygodne. To oznacza, że wożenie ze sobą dokumentu, który potwierdza ubezpieczenie przestanie być konieczne. Zniknąć ma także kara za jego brak. Na takie zmiany przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. CEPiK 2.0 ma być dostępny dla policji w pierwszej połowie 2016 roku.

Zniesieniu nie ulegną natomiast kary za brak zawarcia OC. Te są waloryzowane co roku i mogą być bardzo dotkliwe. Dla samochodów osobowych maksymalna kara wynosi 3360 zł. W przypadku braku polisy tylko przez kilka dni właściciel pojazdu zapłaci część kary. Gdy przerwa nie przekroczy 3 dni – 20 proc., czyli 670 zł. Jeśli okres bez ubezpieczenia trwa od 4 do 14 dni – trzeba zapłacić 50 proc. sankcji podstawowej, czyli 1680 złotych. W przypadku samochodów ciężarowych kara jest jeszcze wyższa.

Źródło: gazetaprawna.pl

tb/mw/tb, moto.wp.pl