Znacząco wzrasta udział odnawialnych źródeł energii w zasilaniu zakładów produkcyjnych koncernu Volkswagen

 
 

 

w 2020 roku w europejskich fabrykach koncernu Volkswagen zasilanie energią odnawialną od dostawców zewnętrznych wzrosło z 80 do 95 procent

 

wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Volkswagen w Polsce zasilane są energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych

 

w ubiegłym roku dziesięć zakładów produkcyjnych na świecie w 100% przestawiło się na zasilanie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł od dostawców zewnętrznych

 

Członek Zarządu Grupy – Oliver Blume – odpowiedzialny za produkcję: „Ochrona klimatu to nasza odpowiedzialność i nasz główny cel. Robimy duże postępy i mamy jasny plan dalszego zmniejszania naszego wpływu na środowisko”.

 

Poznań, 2.kwietnia 2021 r. – w 2020 roku Grupa Volkswagena poczyniła znaczące postępy w zaopatrywaniu swoich zakładów w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W poprzednim roku w zakładach produkcyjnych położonych na terenie Unii Europejskiej, udział odnawialnej energii elektrycznej kupowanej od dostawców zewnętrznych wzrósł z 80 do 95 procent. W innych fabrykach na świecie, poza położonymi w Chinach, nastąpił równie silny wzrost – z 76 do 91 procent. Do 2023 roku wszystkie zakłady zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej mają być w 100% zasilane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Do 2030 r. taki sam cel wyznaczono wszystkim fabrykom na świecie, poza znajdującymi się w Chinach.

Łącznie aż osiem zakładów produkcyjnych położonych w krajach Unii Europejskiej oraz dwa kolejne, zlokalizowane poza Unią Europejską, zostały w 2020 roku całkowicie przestawione na zasilanie energią elektryczną ze źródeł odnawialnych od dostawców zewnętrznych. Trzy największe z nich to fabryki Audi w Győr na Węgrzech i w Neckarsulm w Niemczech oraz fabryka Volkswagena w Palmela w Portugalii. W ubiegłym roku również zakłady Bugatti, Skody, SITECH, MAN Truck & Bus i MAN Energy Solutions w 100% przeszły na zasilanie energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Fabryki, o których mowa znajdują się w siedmiu krajach: Niemczech, Polsce, Czechach, Portugalii i Austrii oraz w Meksyku i USA. W tym roku przebudowane zostaną kolejne zakłady produkcyjne, w tym fabryki SITECH i MAN w Niemczech.

W Polsce już wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Volkswagen zasilane są energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Aktualnie sprzedawcą zielonej energii jest Polenergia Obrót S.A. Energia dostarczana jest m.in. do zakładów największego producenta samochodów w Polsce – Volkswagen Poznań oraz do centrali największego dystrybutora nowych samochodów – Volkswagen Group Polska. Ponadto umową objęte zostały Volkswagen Motor Polska (Polkowice), SITECH (Polkowice, Głogów), Scania Production (Słupsk) i MAN Truck&BUS (Niepołomice). Zielona energia dostarczana przez Polenergię jest pozyskiwana z siły wiatru, spółka jest właścicielem ośmiu farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski.

Członek Zarządu Grupy – Oliver Blume – odpowiedzialny za produkcję, mówi: „Przekształcenie koncernu Volkswagen w firmę neutralną pod względem emisji CO2 nabrało rozpędu. W tym kontekście zaopatrywanie naszych zakładów energią elektryczną ze źródeł odnawialnych jest ważną częścią ogólnej strategii dekarbonizacji koncernu. Konsekwentnie realizujemy nasze plany wspólnie ze wszystkimi markami i regionami. W 2020 roku bardzo zbliżyliśmy się do celu, który wyznaczyliśmy sobie na lata 2023 i 2030. To ogromne osiągnięcie, ale nie zamierzamy spocząć na laurach. Transformacja energetyczna w dziale produkcji obejmuje również ambitny plan przekształcenia zasilania chińskich zakładów produkcyjnych. Ponadto, dalej chcemy ograniczać również emisje gazów cieplarnianych w wypadku własnej produkcji energii elektrycznej”.

W ubiegłym roku 46 procent energii zużytej w zakładach produkcyjnych, które należą do Grupy i są zlokalizowane na świecie, zostało pokryte przez energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, co oznacza wzrost o pięć procent w porównaniu z 2019 rokiem. Grupa Volkswagen pracuje obecnie ze swoimi chińskimi partnerami nad opracowaniem celów dla chińskich zakładów produkcyjnych. Wysoki udział energii pochodzącej ze spalania węgla w miksie energetycznym Chin oraz wysoce regulowany rynek energii elektrycznej sprawiają, że projekt ten jest wyjątkowo ambitny.

Volkswagen zwraca szczególną uwagę również na zmianę produkcji własnej energii elektrycznej. Na przykład, do 2022 roku dwie elektrownie węglowe w zakładzie produkcyjnym w Wolfsburgu zostaną całkowicie przestawione na gaz ziemny. Od 2023 roku zmniejszy to emisję CO2 o 60 procent.

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019, zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do zasilania produkcji pomógł w znacznym stopniu ograniczyć emisje gazów cieplarnianych Grupy – o 14 procent, co przekłada się na 1,1 mln ton CO2 mniej.

„Ochrona klimatu to nasz obowiązek i największe wyzwanie. Robimy duże postępy i mamy jasny plan dalszego ograniczania naszego wpływu na środowisko” – mówi Oliver Blume.

 

 

O marce Volkswagen:
Marka Volkswagen Samochody Osobowe jest obecna na ponad 150 rynkach na całym świecie, produkując samochody w ponad 50 fabrykach. Volkswagen konsekwentnie napędza zamiany w świecie motoryzacji, stawiając na rozwój gamy aut elektrycznych z rewolucyjnej rodziny ID. W ramach strategii „Way To Zero”, marka zmierza do osiągnięcia pełnej neutralności węglowej w 2050 roku.