Zestresowani jeżdżą agresywniej

Kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy, mają większą skłonność do agresji w ruchu drogowym. Tak wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego.

Skąd biorą się agresywne zachowania wśród kierowców – a zwłaszcza kierowców pojazdów służbowych? Wiele zależy od indywidualnych cech osobowości, równowagi emocjonalnej, poczucia wartości, pewności siebie czy chęci dominacji i rywalizacji na drodze. Przeświadczenie o anonimowości lub bezkarności (potęgowane niekiedy przez substancje psychoaktywne) także decydują o sposobie zachowania zmotoryzowanych.

Czynnikiem, który ma niebagatelne znaczenie na zachowanie na drodze, jest także stres, który w przypadku kierowców pojazdów służbowych wynika z charakteru pracy (podstawowa trudność to konieczność częstego i szybkiego przechodzenia od głównych zadań zawodowych do czynności związanych z prowadzeniem samochodu).

„Wstępne wyniki badań, przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego we współpracy ze Skoda Auto Szkoła na grupie 350 uczestników, wskazują jednoznacznie, że kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy, mają większą skłonność do agresji w ruchu drogowym – podkreśla Anna Olejniczak, psycholog koordynujący badanie ITS.

„Nadmiar obowiązków może stanowić czynnik sprzyjający wystąpieniu agresji drogowej. Zwłaszcza, że źródłem zachowań agresywnych jest często frustracja jakiejś potrzeby (np. sprostanie obowiązkom czy konieczność wywiązania się z obietnic, itp). Należy jednak pamiętać, iż definicja agresji w ruchu drogowym może odbiegać od tradycyjnie rozumianej agresji, jako intencjonalnego czynu mającego na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie – tłumaczy dr Ewa Odachowska, psycholog transportu ITS. „Pod szyldem agresji w ruchu drogowym wymienia się zarówno agresywną jazdę, gniew za kierownicą oraz tzw. zjawisko Road Rage (czyli furię drogową). Co istotne, wszystkie one stanowić mogą realne zagrożenie dla bezpieczeństwa”.

Kampania edukacyjna
„Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami za kierownicą to cel kampanii edukacyjnej „Wyładowujesz się!”, która skierowana jest w głównej mierze do kierowców pojazdów służbowych – tłumaczy Mariusz Zbyszyński z Centrum Telematyki Transportu ITS.

Autorami kampanii są Instytut Transportu Samochodowego oraz Skoda Auto Szkoła. Akcję objęto honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Źródła
  • ITS
IBRM Samar