Zapytanie poselskie do Prezesa NIK ws. ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym

W dniu 17 czerwca 2020 roku, do Prezesa NIK, P. Mariana Banasia wpłynęło zapytanie skierowane z Biura Poselskiego P. Jacka Kurzępy dotyczące prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości będących odpowiedzią na wnioski płynące z Raportu „Ochrona Konsumentów na Rynku Ubezpieczeniowym”.

P. Kurzępa zwrócił się z pytaniem czy kierunek działań, w którym istnieje domniemanie sztucznego uregulowania rynku jest właściwy. W zapytaniu postawiono pytanie – czy regulacja oparta na zasadach tworzonych przez ogromne podmioty tj. TU działające często z pozycji siły (o czym świadczy liczba i rezultat spraw sądowych) będzie miała pozytywny wpływ na setki przedsiębiorstw, który obecnie ściera się z masową skalą zaniżania odszkodowań będzie „bezpieczny”. Czy obecnie jak to wynika z raportu NIK TU nie potrafiące w pełni sprostać zasadą należytej dbałości o interes poszkodowanych zrobią to otrzymawszy narzędzia i system służący jedynie płatnikom tj. TU i statystykom sądowym?

Zapytanie jest jednym z efektów działań Ekspertów Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku motoryzacyjnego.