Zagraniczna historia samochodu – do sprawdzenia…

Resort spraw wewnętrznych chce, aby informacje o zagranicznych pojazdach były dostępne w usłudze „Historia pojazdu”.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) zwróciło się z prośbą do Francji, USA, Niemiec i Wlk. Brytanii o nawiązanie współpracy w zakresie pozyskiwania przez Polskę danych z ewidencji pojazdów prowadzonych przez te państwa. Dzięki temu w przygotowywanej przez MSW usłudze „Historia pojazdu”, obywatele przed zakupem będą mogli dotrzeć również do informacji o autach sprowadzanych z zagranicy.

Usługa „Historia pojazdu” ma umożliwić bezpłatne sprawdzenie informacji m.in. o danych technicznych, dowodzie rejestracyjnym, kradzieży, liczbie właścicieli. Obywatel, po podaniu odpowiednich danych, uzyska pełną wiedzę nt. historii pojazdu od momentu jego rejestracji na terytorium Polski. Planowane jest rozszerzenie usługi o informacje dotyczące pojazdów, gromadzone przez inne państwa. Dzięki temu można byłoby sprawdzić historię pojazdu także sprzed daty rejestracji w Polsce. Usługa wdrażana jest w ramach projektu CEPiK 2.0, który zakłada rozbudowę Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o nowe funkcjonalności, które będą wykorzystywane zarówno przez obywateli jak i instytucje prywatne oraz publiczne.

źródło: MSW
AUTOR: WNP.PL (AG)