XIV Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2018”

W dniach 23-24 maja odbyła się w Ustce XIV Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2018” zorganizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów.

Spotkanie było kolejną okazją do dyskusji nad stanem systemu badań technicznych w Polsce, w okresie implementowania do polskiego prawa europejskiej dyrektywy 2014/45/UE. Tegoroczna konferencja cieszyła dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska związanego z badaniami technicznymi – wzięło w niej udział prawie trzysta osób, w tym właściciele SKP, diagności, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Inspekcji Transportu Drogowego, samorządów terytorialnych oraz organizacji samorządowych. Specjalnym gościem pierwszego dnia konferencji był Łukasz Smółka – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, który przekazał zebranym najnowsze informacje o ostatnich zmianach w Prawie o ruchu drogowym. Temat aktualnego stanu prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym był kontynuowany drugiego dnia konferencji. Marcin Barankiewicz z PISKP przedstawił najnowsze informacje o dostosowywaniu systemu badań technicznych w Polsce do wymogów Dyrektywy 2014/45/UE oraz o działaniach Izby podjętych w tym zakresie. W drugim referacie omówił wpływ i konsekwencje dla stacji kontroli pojazdów wynikające z rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentowali uczestnikom konferencji aktualny stan systemu CEP 2.0 po wdrożeniu wraz z wnioskami i planami na przyszłość, w szczególności w kontekście obsługi niezgodności danych w trybie automatycznym. Do przewodniego hasła konferencji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego a SKP” nawiązywały referaty Mariusza Wasiaka z Komendy Głównej Policji, który omówił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w kontekście zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów niesprawnych technicznie, generała Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który przedstawił wyniki kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów z wykorzystaniem mobilnej linii diagnostycznej, oraz Marka Konkolewskiego, dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, na temat funkcjonowania systemu stacjonarnych fotoradarów. Podsumowania konferencji dokonał prezes zarządu PISKP dr inż. Leszek Turek, który poprowadził również forum dyskusyjne.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa urządzeń diagnostycznych, która była okazją nie tylko do poznania aktualnej oferty urządzeń dla SKP, ale i odbycia bezpośrednich rozmów z przedstawicielami handlowymi i fachowcami w dziedzinie wyposażenia warsztatowego.

Informacje uzupełniające:

  • Konferencja odbywa się w 5-gwiazdkowym hotelu Grand Lubicz
  • Zostało wygłoszonych 16 referatów dotyczących zagadnień związanych z badaniami technicznymi pojazdów i stacjami kontroli pojazdów oraz ogólnie techniką samochodową
  • Został odczytany list od Marka Chodkiewicza, wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury, w którym przedstawiono zakres prac nad zmianami procedury badań technicznych
  • W konferencji wziął udział Paweł Grabowski poseł na Sejm z ugrupowania Kukiz15, przewodniczący podkomisji stałej ds. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • dr inż. Leszek Turek, prezes zarządu PISKP, został uhonorowany statuetką św. Krzysztofa, patrona kierowców, transportowców i podróżujących, przyznaną przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji
  • Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Cyfryzacji, a jej partnerami były firmy BENEFIA Ubezpieczenia, MAHA oraz Unimetal
  • Konferencję zakończyła uroczysta gala, na której wręczono pamiątkowe dyplomy przedstawicielom partnerów konferencji.