Wzrost przychodów Groupe PSA

Przychody Groupe PSA w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły 15,428 mld euro, w porównaniu do 14,309 mld euro w trzecim kwartale 2017 roku. Łączny wzrost od początku realizacji planu Push to Pass wyniósł 21,6%3 (przy stałym kursie wymiany walut i zakresie konsolidacji).

  • Przychód Groupe PSA za trzeci kwartał wyniosły 15,4 miliarda euro1 a za 9 miesięcy 2018 roku – 54 miliardy euro (+29,1%);
  • Wzrost przychodów branży samochodowej Peugeot Citroën DS (PCD) o 0,8%:
    – Silny wzrost udziału w rynku europejskim: +0,7 punktu2;
    – Niekorzystny wpływ różnic kursowych, zwłaszcza w Argentynie, Brazylii i Turcji;
  • Przychody sektora motoryzacyjnego Opel Vauxhall (OV) wyniosły 3,9 miliarda euro;
  • Ogólnoświatowa sprzedaż Groupe PSA spadła o 16,7% ze względu na zawieszenie działalności w Iranie. Sprzedaż na rynku europejskim wzrosła o 8,1%.

Przychody sektora motoryzacyjnego Peugeot Citroën DS wyniosły 8,485 miliarda euro – o 0,8% więcej niż w trzecim kwartale 2017 roku. Wzrost wynika głównie z poprawy miksu produktów (+2,2%), sprzedaży dla partnerów (+1,4%), miksu cenowego (+1,5%) i innych elementów (+0,9%), które z nawiązką skompensowały straty kursowe (-2,3%) i spadek liczby sprzedanych samochodów (-2,9%). Przychody sektora motoryzacyjnego OV w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły 3,877 miliarda euro w porównaniu do 2,789 miliarda euro w trzecim kwartale 2017 roku1.

Łączna sprzedaż wyniosła 703 000 samochodów. W trzecim kwartale mamy do czynienia ze wzrostem w Europie i spadkiem na rynkach pozaeuropejskich, głównie ze względu na zawieszenie działalności w Iranie od maja 2018 roku.

Na koniec września 2018 roku łączny stan zapasów PCD wyniósł 402 000 samochodów (w tym w sieci niezależnych partnerów) i był o 33 000 samochodów wyższy niż na koniec września 2017. Natomiast łączny stan zapasów OV (w tym w sieci niezależnych partnerów) na koniec września 2018 roku wyniósł 173 000 samochodów i był o 64 000 samochodów wyższy niż na koniec września 2017.

Philippe de Rovira, dyrektor finansowy Groupe PSA i członek dyrekcji wykonawczej oświadczył:

„Wdrożenie planu strategicznego Push to Pass i planu restrukturyzacji spółki Opel Vauxhall PACE! po raz kolejny pokazało, jak ważna jest realizacja planu dla trwałego osiągnięcia wysokich wyników pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej”.

Perspektywy rynkowe:

Zgodnie z przewidywaniami Grupy w 2018 roku rynek samochodowy w Europie powinien odnotować wzrost o 2%. W Ameryce Łacińskiej spodziewany jest wzrost o 3%, w Rosji – o 10% i o 1% w Chinach.

Cele operacyjne

W ramach planu Push to Pass wyznaczono następujące cele dla Groupe PSA (z wyłączeniem spółki Opel/Vauxhall):

uzyskanie bieżącej marży operacyjnej5 o średniej wysokości powyżej 4,5% w przypadku sektora motoryzacyjnego w latach 2016-2018 oraz docelowo 6% do 2021 roku;

wzrost przychodów Groupe PSA o 10% w latach 2015-20186, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania docelowego wzrostu o dodatkowe 15% w roku 20216.

1 W przychodach Groupe PSA od 1 sierpnia 2017 r. uwzględniania jest również spółka Opel/Vauxhall (OV). Nie zostały natomiast uwzględnione skutki hiperinflacji zgodnie ze standardem MSR 29. Trwają prace związane z oszacowaniem wpływu hiperinflacji.

2 Udział w rynku Peugeot Citroën DS w trzecim kwartale 2018 roku w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 roku.

3 Przy stałym referencyjnym kursie wymiany (2015 r.) i przy zachowaniu stałego zakresu konsolidacji (z wyłączeniem spółki Opel/Vauxhall) w porównaniu z obrotami na dzień 30 września 2015 roku.

4 Bez spółek joint venture w Chinach i Iranie, łącznie z siecią niezależnych partnerów.

5 Wynik bieżący na działalności operacyjnej do przychodów.

6 Przy stałym referencyjnym kursie wymiany (2015) i przy zachowaniu stałego zakresu konsolidacji (z wyłączeniem spółki Opel/Vauxhall).

Źródło: www.mototarget.pl