Wyniki sprzedaży FCA w Europie w marcu

W marcu w  Europie, Fiat Chrysler Automobiles zwiększyła sprzedaż o 18,2% i uzyskała lepszy wynik niż średnia rynku (wzrost o 10,9%). Udział FCA wyniósł 6,8%, rejestrując wzrost o 0,5%.  Pozytywny znak dla wszystkich marek: Alfa Romeo +45,7%, Fiat +17,1%, Lancia +15,2% i Jeep +8,5%. Fiat 500 i Panda utrwaliły swoją pozycję najlepiej sprzedawanych samochodów w Europie  (ich wspólny udział w rynku wyniósł w pierwszym kwartale 30,4%), a 500L jest najlepiej sprzedającym się autem w swoim segmencie z udziałem w rynku równym 20,1%. Świetne wyniki uzyskały także Renegade (którego sprzedaż wzrosła o 19,2%) i 500X, obydwa na szczycie swojego segmentu; trwa również dobra passa Tipo, Giulia i Stelvio.

Po raz kolejny, w Europie 28 oraz w krajach należących do EFTA, Fiat Chrysler Automobiles odnotowała duży wzrost sprzedaży samochodów, powyżej średniej rynku. Dzięki prawie 131.000 samochodom sprzedanym w marcu, FCA odnotowała wzrost o 18,2%, w stosunku do  +10,9% uzyskanych przez cały rynek. Udział równy 6,8% wzrósł w stosunku do zeszłego roku o 0,5 punktu procentowego.

Równie pozytywny jest wyniki pierwszego kwartału roku:  ponad 303.000 sprzedanych samochodów  Grupy FCA oznacza wzrost o 14,6% (w stosunku do + 8,2% uzyskanego przez rynek) i udział w rynku na poziomie 7,1%, +0,4 punktu procentowego w porównaniu z 2016 r.

W marcu, Fiat Chrysler Automobiles odnotowała wzrost sprzedaży na prawie wszystkich głównych rynkach w Europie: we Włoszech (+21,6% na rynku, którego wzrost wyniósł 18,2%), we Francji (ze wzrostem sprzedaży o 17,5% w stosunku do +7,1% uzyskanym przez rynek); w Hiszpanii, gdzie wzrost sprzedaży wyniósł 18,6% w odniesieniu do +12,7% uzyskanych przez rynek; a zwłaszcza w Niemczech, gdzie w stosunku do +11,4% uzyskanych przez rynek, FCA zwiększyła sprzedaż o 36,8%. W Polsce sprzedaż samochodów  osobowych FCA wzrosła względem tego samego miesiąca ubiegłego roku o 33,6%, przy średniej rynkowej 26%.

W marcu w Europie sprzedano 100.300 samochodów marki Fiat, z 17,1% wzrostem w porównaniu do tego samego miesiąca  2016. Udział w rynku wyniósł  5,2%, i w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku wzrósł o 0,3 punktu procentowego.
W pierwszym kwartale bieżącego roku, Fiat sprzedał prawie 230.000 samochodów, +14,6% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, uzyskując udział w rynku na poziomie 5,4%, +0,3 punktu procentowego w porównaniu z 2016 r.
Oprócz pozytywnego wyniku odnotowanego we Włoszech, gdzie w marcu sprzedaż wzrosła o 19,8%, marka znacznie poprawiła swoje wyniki w Niemczech (+37,1%), we Francji (+17,6%), w Hiszpanii (+15,1%) oraz w Polsce (+42,3%).
Fiaty Panda i 500 pozostają nadal dwoma najlepiej sprzedającymi się samochodami  w segmencie A – umacniając swoją bezdyskusyjną pozycję lidera– ich wspólny udział w rynku w pierwszych trzech miesiącach 2017 wyniósł 30,4%. Fiat 500, dzięki około 26.100 sprzedanych samochodów w marcu i ponad 55.100 w pierwszym kwartale (o 3,9% więcej w stosunku do zeszłego roku) jest najlepiej sprzedającym się autem w swoim segmencie. Tuż za nim plasuje się Fiat Panda z około 22.500 sprzedanych aut w marcu, odnotowując wzrost w stosunku do 2016 roku o 8,3%. Pozostając jeszcze w rodzinie Fiatów 500, na uwagę zasługują wyniki uzyskane przez 500L, która dzięki ponad 7.400 sprzedanych sztuk jest najlepiej sprzedającym się samochodem w swoim segmencie z udziałem w rynku na poziomie 20,1%. Równie pozytywny jest wynik 500X, który na stałe zadomowił się wśród najlepiej sprzedających się samochodów w swoim segmencie oraz Tipo, które nadal zwiększa wielkość sprzedaży w Europie, a zwłaszcza w Polsce  (+113,9%).

Wynik lepszy niż rynek uzyskała także Lancia/Chrysler, która w marcu sprzedała ponad 8.400 samochodów, o 15,2% w porównaniu do zeszłego roku, co dało stabilny udział w rynku równy 0,4%.
W pierwszym kwartale roku sprzedano ponad 21.500 Lancii, odnotowując wzrost o 8,1%, co dało stabilny udział w rynku równy 0,5%.
W marcu br. marka uzyskała pozytywne wyniki we Włoszech, odnotowując wzrost sprzedaży o 16,4% i udział w rynku na poziomie 3,7%.
Sukces Lancii Ypsilon nadal trwa: w marcu liczba sprzedanych wzrosła o 15,4% we Włoszech, w stosunku do tego samego miesiąca zeszłego roku. Wynik ten umocnił pozycję lidera modelu w segmencie B we Włoszech.

Bardzo pozytywny wynik uzyskała w marcu marka Alfa Romeo (dzięki modelom Giulia i Stelvio, których sprzedaż szybko rośnie na tych wszystkich tych rynkach, na których są one dostępne) i wyniosła 9.200 sztuk, wzrost o 45,7%; co dało udział w rynku równy 0,5% – wzrost o 0,1 punktu procentowego.
W ujęciu rocznym sprzedaż samochodów marki Alfa Romeo wyniosła 21.500, +34,6% w stosunku do ubiegłego roku, co dało udział w rynku równy 0,5% – wzrost o 0,1 punktu procentowego.

Pozytywne wyniki marka odnotowała we Włoszech (wzrost sprzedaży o 46,1%), w Niemczech (+87,7%), we Francji (+34 %), w Wielkiej Brytanii (+8,8%), w Hiszpanii (+67,8%) oraz w Polsce (+43,5%).

Kolejny miesiąc wzrostu sprzedaży dla marki Jeep, która w marcu sprzedała ponad 11.600 samochodów,  odnotowując wzrost sprzedaży o  8,5%. Stabilny udział w rynku na poziomie 0,6%.
W pierwszym kwartale 2017 roku marka Jeep sprzedała ponad 27.100 samochodów, +2,4% w stosunku do tego samego okresu 2016 roku, co dało udział w rynku równy 0,6%.
W marcu wzrosła sprzedaż samochodów marki Jeep we Włoszech (+26,3%), w Niemczech (+27,2%), we Francji (+4,5%), w Wielkiej Brytanii (+18,6%), w Polsce (+7,1%) i przede wszystkim w Hiszpanii, gdzie sprzedaż wzrosła o 35,7% w porównaniu do zeszłego roku.
Na szczególną uwagę zasługuje rezultat uzyskany przez Renegade’a, na stałe utrzymującego się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów w swoim segmencie, który w stosunku do 2016 roku zwiększył sprzedaż o 19,2%.

Luksusowa marka Maserati sprzedała 1.364  samochodów w marcu i 3.091 w pierwszym kwartale br.

Źródło: FCA