Wyniki Faurecii za pierwsze półrocze 2012

  • Wzrost sprzedaży ogółem o 7,5% do 8.765 milionów Euro;
  • Wartość sprzedaży pozaeuropejskich wzrosła o  29% i stanowi obecnie 41% sprzedaży produktów;
  • przychody operacyjne w wysokości 303 miliony Euro
  • Wydatki kapitałowe wzrosły o 50% do kwoty 266 milionów Euro w wyniku silnego wzrostu Grupy w skali międzynarodowej;
  • Przychody ogółem w wysokości 120 milionów Euro lub 1,04 Euro na jedną akcję (udział);
  • Finansowanie zabezpieczone płynnością w wysokości 860 milionów Euro

Faurecia I półrocze 2012