www.rzeczoznawcypim.pl – wpisz się na listę!

Niezależni Rzeczoznawcy Samochodowi odpowiedzią na techniczne problemy rynku

Pod koniec grudnia 2017 roku , przy Polskiej Izbie Motoryzacji (PIM), ruszył projekt związany z niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi.

W ramach Sekcji Rzeczoznawców Samochodowych Polskiej Izby Motoryzacji tworzona jest nowoczesna płaszczyzna integrująca całe środowisko niezależnych rzeczoznawców samochodowych.

Cele i założenia:

  • dbałość i kultywowanie historii branży,
  • integracja środowiska branżowego,
  • dążenie do umocowania w prawie i procesach roli niezależnego rzeczoznawcy,
  • stworzenie jednolitego programu certyfikacji oraz szkoleń dla rzeczoznawców samochodowych,
  • wypracowanie merytorycznego systemu przygotowania do aktualnych potrzeb rynkowych i wyzwań związanych z nowymi technologiami dla zawodu niezależnego rzeczoznawcy samochodowego,
  • powołanie Rady Technicznej, która będzie koordynowała pracę jednostek certyfikujących w zakresie kwalifikacji, szkoleń i weryfikacji umiejętności i kompetencji rzeczoznawców.
  • wsparcie i promocja pracy najlepszych ekspertów i specjalistów.

KORZYŚCI DLA RZECZOZNAWCÓW

Promocja elitarnej grupy ekspertów i rzeczoznawców samochodowych. Portfel nowych usług eksperckich dedykowanych do aktualnych potrzeb rynkowych. Możliwość rozwoju jednolitej strategii branży oraz wspierania form szkoleniowych wpływających na podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji środowiska rzeczoznawców. Platforma wymiany doświadczeń i udział ekspertów branżowych z dziedzin nauk technicznych.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

Nowoczesna formuła dostępu do elitarnej grupy ekspertów i rzeczoznawców samochodowych o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych. Możliwość szybkiego reagowania na aktualne potrzeby rynkowe np.: profesjonalne usługi eksperckie podlegające komisyjnej weryfikacji.

Dołącz do nas! Wpisz się na listę rzeczoznawców – www.rzeczoznawcypim.pl

Kontakt:

Sekcja Rzeczoznawców

Polska Izba Motoryzacji

e-mail: sekretariat@pim.org.pl

tel. +48 22 845 01 40

___________________________________

Niezależni rzeczoznawcy to eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę i statut osoby zaufania społecznego. Zakresem pracy rzeczoznawcy są opinie techniczne oraz wycena wartości pojazdów, wycena szkód powypadkowych w pojazdach oraz ocena stanu technicznego pojazdów pod względem dopuszczenia ich do ruchu na drodze w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Funkcja niezależnego rzeczoznawcy jest istotnym ogniwem w każdym społeczeństwie. Wiedza niezależnych ekspertów wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego, efektywność procesów gospodarczych oraz rozwój nowych technologii.