Wiemy, kiedy zniknie kratka

Derogacja odnośnie odliczeń podatku VAT przy zakupie aut firmowych dostała zielone światło od Rady UE. Przedsiębiorcy z niepokojem pytają jednak, kiedy nowe przepisy zostaną wdrożone do polskiego prawa. IBRM Samar zna już terminarz prac resortu finansów.
Spytaliśmy Ministerstwo Finansów jak będzie wyglądał harmonogram prac legislacyjnych związanych z implementacją derogacji VAT do polskiego prawa. Chcieliśmy też dowiedzieć się, jak długo będzie trwało tzw. okienko derogacyjne VAT, czyli okres od 1 stycznia 2014 r. do czasu wdrożenia w życie nowych przepisów. Rzecz jest bardzo ważna dla wielu polskich przedsiębiorców, którzy w okresie przejściowym będą mogli odliczyć 100 proc. VAT przy zakupie auta z homologacją ciężarową. Odpowiedź z Ministerstwa Finansów jest nad wyraz konkretna. – Procedura legislacyjna w kwestii zmian w przepisach odliczania i rozliczania podatku VAT samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o masie do 3,5 tony, dopiero się rozpocznie. Projekt ustawy zostanie prawdopodobnie skierowany do konsultacji społecznych jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, a przewidywany termin wejścia w życie przepisów to 1 marca 2014 r. – poinformowało IBRM Samar biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Przedstawiciele resortu przypominają jednocześnie, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów, kwestię związaną z odliczeniami VAT-u będą regulowały dotychczasowe przepisy (art. 86a i 88a ustawy o podatku od towarów i usług).

To oświadczenie fiskusa ma najpewniej związek z pismem wystosowanym 18 grudnia przez Związek Dealerów Samochodów na ręce Ministra Finansów. Związek apeluje w nim o natychmiastowe i precyzyjne określenie daty wejścia w życie opisanych w derogacji zmian w ustawie o podatku VAT, dotyczących zakupu samochodów. – Domagamy się jasnego określenia, czy według planów polskiego rządu tzw. okienko derogacyjne będzie trwało miesiąc, kwartał czy może pół roku? – możemy przeczytać w liście ZDS-u.

Dealerzy podkreślają, że nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której przedstawiciele rządu RP w drugiej dekadzie grudnia nie są w stanie precyzyjnie przewidzieć daty uchwalenia zmian w ustawie o podatku VAT. – Odpowiedzialny za los gospodarki rząd nie może doprowadzać do sytuacji całkowitej niepewności prawnej i podatkowej ogromnej rzeszy przedsiębiorców tak w kwestii samych zasad obowiązujących w tzw. okienku derogacyjnym, jak i czasu, w jakim przepisy te będą obowiązywać. Polskim przedsiębiorcom, którzy i tak działają w niezwykle niestabilnych i trudnych warunkach prawnych, należy się od polskiego rządu choćby w tej kwestii odrobina szacunku – alarmuje Związek Dealerów Samochodów.

Apel jak widać przyniósł natychmiastową reakcję ze strony Ministerstwa Finansów. Pozostaje mieć nadzieję, że złożona dziś przez fiskusa deklaracja zostanie dotrzymana. Trzymamy za słowo.

Paweł Janas
Źródła IBRM Samar