Więcej o przejęciu TRW Automotive przez ZF Friedrichshafen

ZF Friedrichshafen AG oraz TRW Automotive Holdings Corp. ogłosiły, że zawarły ostateczną umowę, zgodnie z którą ZF dokona nabycia TRW. Połączona spółka stanie się jednym ze światowych liderów wśród dostawców branży motoryzacyjnej. Obroty pro forma spółki po połączeniu przekroczą 30 mld euro, a liczba pracowników wynosić będzie 138 tys.

ZF to ważny gracz na arenie technologii układów napędowych i podwozi, zaś TRW jest znaczącym dostawcą technologii aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Obie spółki osiągały dotąd dobre wyniki.

Całościowo inwestycje pro forma w badania i rozwój połączonej spółki (kwota sfinansowanych wydatków na cele technologiczne, w tym badań i rozwoju) wyniosą ok. 1,5 mld euro, stawiając ZF na pozycji światowego lidera w dziedzinie badań i rozwoju.

Prezes ZF, Stefan Sommer stwierdził: – Przejęcie TRW stanowi element strategii długoterminowej. Dzięki tej transakcji łączą się dwie dobrze prosperujące spółki, które już wcześniej osiągały niezwykle pozytywne wyniki w dziedzinie innowacji i rozwoju i które posiadają mocną pozycję finansową. Rozwijamy nasze perspektywy na przyszłość poprzez poszerzanie asortymentu produktów o uznawane technologie w najbardziej atrakcyjnych segmentach. I dalej: – Przejęcie odbywa się w duchu partnerstwa. Z niecierpliwością oczekujemy na moment, w którym powitamy pracowników TRW w naszej spółce. Chcemy uświadomić im, jaki potencjał drzemie w tym niezwykłym połączeniu spółek. Aglomeracja Detroit nadal jest głównym obszarem działalności naszej spółki. Oczekujemy, że pracownicy obu firm skorzystają z szerszych możliwości zatrudnienia w większej i bardziej zdywersyfikowanej spółce.

John C. Plant, przewodniczący i prezes TRW powiedział: – Od dawna postrzegamy ZF jako odnoszącą sukcesy spółkę z naszej branży. Spółce tej przyświecają podobne wartości, w tym nacisk na innowacyjność. Dzięki transakcji nasi akcjonariusze zyskają wiele znaczących korzyści, do których należy również gwarancja pełnej ustalonej wartości posiadanych przez nich akcji. Korzyści czerpać będą również nasi pracownicy, klienci i nasze otoczenie – staną się częścią większej, bardziej zdywersyfikowanej organizacji międzynarodowej. Nasi pracownicy wykazali się godnym podziwu poświęceniem w rozwijaniu TRW, która dziś jest ogromną firmą, a jej wyniki stanowią świadectwo ich ciężkiej pracy.
Wraz z nabyciem TRW firma ZF przeszło dwukrotnie zwiększyła swoje obroty w dwóch najważniejszych krajach na świecie w zakresie sprzedaży samochodów, tzn. w Chinach i USA.

ZF prowadzi działalność w USA od 1979 r. Obecnie posiada na tym terenie 12 zakładów, w tym zakład produkcji automatycznych skrzyń biegów zlokalizowany w Karolinie Południowej otwarty w połowie 2013 r. Dzięki tej transakcji ZF zwiększy roczne obroty w USA do 6,5 mld euro.

W wyniku połączenia ZF umocni swoją działalność w Chinach, przynoszącą obecnie 2/3 łącznych obrotów spółki wynoszących 3 mld euro w regionie Azji i Pacyfiku. Dzięki TRW, która również ma silną pozycję w Chinach, ZF osiągnie w tym kraju obroty sięgające 4 mld euro. Ponadto spółka powstała w wyniku połączenia osiągnie roczne obroty na poziomie ok. 5,4 mld euro w regionie Azji i Pacyfiku.

W ostatnich latach obie spółki poczyniły spore inwestycje w rozbudowę produkcji. Obie posiadają także znaczące zakłady i prowadzą szeroko zakrojoną działalność badawczo-rozwojową w Chinach. ZF rozbudowuje obecnie swoje centrum badawczo-rozwojowe w Szanghaju, w którym zatrudnia 800 osób. Centrum znajduje się niedaleko nowego zakładu badawczo-rozwojowego TRW. Docelowo zakład TRW zatrudniać będzie 1 200 osób, co sprawi, że stanie się największym centrum badawczo-rozwojowym TRW na świecie.

Po połączeniu spółka generować będzie ok. połowę obrotów w Europie, a drugą połowę w Ameryce Północnej, Azji, Pacyfiku i pozostałych częściach świata. Transakcja oznaczać będzie pozyskanie stałego portfela klientów w segmencie premium i masowym. Duża część obrotów TRW pochodzi z segmentu masowego, a firma utrzymuje mocne relacje z producentami masowymi zarówno z USA, jak i z Europy. ZF ma szerszą bazę klientów i silną pozycję wśród producentów aut segmentu premium. Ponadto połączona spółka będzie odpowiednio przygotowana do obsługi dostaw na rzecz producentów samochodów w Azji.

Siedziba ZF pozostanie w Friedrichshafen. TRW zostanie włączona do ZF jako odrębny oddział. Spółki planują utworzenie zespołów integracyjnych, w których jednakowo reprezentowane będą oba podmioty. Ze względu na komplementarność obu spółek głównym celem będzie wzrost. Oczekuje się, że synergie kosztowe wynikać będą przede wszystkim z siły nabywczej i wspólnego korzystania z najlepszych praktyk.

Zgodnie z warunkami umowy, ZF dokona nabycia TRW w ramach transakcji gotówkowej o wartości ok. 12,4 mld USD na podstawie wartości kapitału spółki. Umowa została zatwierdzona przez radę nadzorczą i zarząd ZF oraz przez radę dyrektorów TRW. Akcjonariusze TRW otrzymają 105,60 USD w gotówce za każdą akcję TRW.

ZF uzyskała od Citigroup i Deutsche Bank wiążące zobowiązania w zakresie finansowania transakcji. Transakcja podlega kilku zwyczajowym warunkom finalizacyjnym, w tym zatwierdzeniu przez instytucje antymonopolowe i amerykańskie instytucje ds. inwestycji zagranicznych, a także zatwierdzeniu przez akcjonariuszy TRW reprezentujących ponad połowę akcji TRW pozostających w obrocie. ZF oczekuje finalizacji transakcji w pierwszym półroczu 2015 r. Potem TRW zostanie wycofana z obrotu na giełdzie nowojorskiej.

źródło: ZF

AUTOR:  WNP.PL (AG)