Wicepremier Piechociński o paliwach metanowych w transporcie

Wykorzystanie alternatywnych paliw i napędów w transporcie oraz możliwości ich promowania w Polsce to główny temat konferencji na temat paliw metanowych zorganizowanej 15 kwietnia 2013 r. w MG. Spotkanie otworzył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że wprowadzenie i upowszechnianie paliw metanowych korzystnie wpłynie na naszą gospodarkę oraz ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko. – Ponadto propozycje eko i energoszczednych rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego otwierają szerokie perspektywy dla zaawansowanych technologii biopaliw gazowych nowej generacji – powiedział.

Wicepremier przypomniał, że paliwa alternatywne są istotnym tematem obrad Międzyresortowego Zespołu ds. Motoryzacji pod kierownictwem MG. – Zespół opracowuje obecnie m.in.  „Krajowy program wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie”. Dzisiejsza konferencja to  kolejny etap przygotowań materiału na ten temat – wyjaśnił.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego zastosowanie nowoczesnych projektów metanowych w praktyce zależy także od odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz skutecznych zachęt dla inwestorów. – O takich rozwiązaniach rozmawiamy nie tylko w Polsce ale przede wszystkim na forum unijnym. Dlatego nasi eksperci aktywnie uczestniczą m.in. w obradach unijnej Grupy Wysokiego Szczebla CARS 21, koncentrującej się nowoczesnej polityce przemysłowej – dodał.

***
Konferencję „Wykorzystanie paliw metanowych w transporcie” zorganizowało Ministerstwo Gospodarki przy współpracy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT). Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele administracji, instytutów badawczych oraz przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego w Polsce w tym Prezes Polskiej Izby Motoryzacji – Roman Kantorski.

www.mg.gov.pl