Wastech – nowa firma członkowska

Firma Wastech Sp. z o.o. od ponad 10 lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa środowiskowego dla przedsiębiorstw. Organizujemy szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz przeprowadzamy audyty środowiskowe. Oferujemy przygotowanie potrzebnej dokumentacji w związku z prowadzoną działalnością (m.in. sprawozdania z wytwarzanych odpadów, sprawozdania z korzystania ze środowiska, wnioski o wydanie pozwolenia/zezwolenia na wytwarzanie/przetwarzanie/zbieranie odpadów, raporty środowiskowe).