W SGH dyskutowali o elektrycznych

W dniu 18 marca 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju rynku samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi”, nad którą patronat honorowy objęła Polska Izba Motoryzacji, Instytut Transportu Samochodowego, tygodnik Auto Świat oraz portal transportpubliczny.pl. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Motoryzacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Konferencję otworzył Prezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Motoryzacji SGH Rafał Adamiak, a następnie swoje referaty wygłosiło dziewięciu prelegentów: Jan Okulicz-Kozaryn z Polskiej Izby Motoryzacji; Marcin Wróblewski z Urzędu m. st. Warszawy; Prof. dr hab. Wojciech Paprocki z Katedry Transportu SGH; Andrzej Szałek z Toyota Motor Poland; Wacław Stevnert, właściciel S.A.M Polska; Robert Grudziński z Ursynów TV; Adam Jędrzejewski z CityBee Car Sharing; radca prawny Filip Opoka z kancelarii DLA Piper oraz Radosław Maruszkin z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ciekawe referaty i ożywiona dyskusja, pozwoliły uczestnikom konferencji, składającym się głównie ze specjalistów z branży oraz studentów SGH i innych warszawskich uczelni, na zapoznanie się z problematyką rozwoju rynku samochodów, zasilanych paliwami alternatywnymi.

Obecnie stosowane w samochodach, alternatywne paliwa to energia elektryczna, ogniwa wodorowe, LPG oraz gaz ziemny. Największe nadzieje na dynamiczny rozwój, wiązane są z energią elektryczną. Głównymi barierami dla rozwoju rynku samochodów, zasilanych energią elektryczną są brak wystarczającej liczby punktów ładowania w stosunku do zasięgu przejazdu bez ładowania i zbyt długi czas ładowania baterii, brak unifikacji technicznej stacji ładowania, wyższa cena napędu elektrycznego w porównaniu do tradycyjnego (ze względu na wysokie ceny baterii), brak zachęt do zamiany tradycyjnych samochodów na elektryczne a w konsekwencji powyższych brak chęci konsumentów do powszechnego nabywania samochodów elektrycznych.

Podstawowym powodem stosowania alternatywnych paliw w samochodach, a w szczególności energii elektrycznej jest ekologia i konieczność poprawy jakości powietrza w miastach. Głównie miejskie samochody mają szansę pojawić się w masowej skali na naszych ulicach. Duża w tym rola polityków i samorządowców, którzy winni wesprzeć rozwój tego rynku. Zachęty podatkowe, dotacje na budowę stacji ładowania, ułatwienia w parkowaniu i ruchu dla samochodów elektrycznych (np. darmowe parkowanie, możliwość poruszania się  buspasami), zwiększyłyby zainteresowanie zakupem takich samochodów, co w konsekwencji poprawiłoby jakość naszego życia w miastach.

Nie bez znaczenia jest postęp technologiczny, który na szczęście jest szybszy niż działania administracji. Stale zwiększający się zasięg możliwej jazdy bez ładowania, skracany czas ładowania oraz spadające ceny, stanowią dobre rokowania dla rozwoju tego rynku.

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją organizator zdecydował o cyklicznej, corocznej organizacji konferencji o tej tematyce.