W Niemczech spadek, ale…

Na rynku niemieckim zarejestrowano w miesiącu listopadzie nieco ponad 254 600 nowych samochodów osobowych. To mniej niż rok wcześniej o 2%, jednak wynik ten nie uwzględnia dość ważnego faktu, jakim jest niekorzystny efekt kalendarzowy.
Gdyby bowiem uwzględnić różnicę w liczbie dni roboczych między listopadem 2013 a analogicznym miesiącem roku poprzedniego, wówczas rynek niemiecki wypracowałby wzrost o dynamice około 3%.

Licząc natomiast łącznie od stycznia do listopada, niemiecki rynek nowych samochodów osobowych uzyskał wolumen ponad 2,7 mln rejestracji, czyli mniej niż w analogicznym czasie rok wcześniej o około 4,9%.

Autor: Rafał Żaglewski
IBRM Samar