W imieniu KSSE zapraszamy do udziału w Seminarium Metodologicznym – Katowice 11.12.2018