VIII Europejski Kongres Gospodarczy – jakie główne nurty, jakie tematy?

Wiadomo już, jakie są główne nurty tematyczne VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Znana jest także tematyka większości debat.

W dniach 18-20 maja 2016 r. w Katowicach odbędzie się ósma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) organizowanego przez Grupę PTWP. Kongres – najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej – jest trzydniowym cyklem debat z udziałem kilku tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki.

Wśród gości Kongresu są komisarze unijni, politycy i dyplomaci, globalni inwestorzy i menedżerowie największych firm. Kongres relacjonuje około stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych.

Przy wydarzeniu o tej randze i prestiżu szczególną troską organizatorów jest nie tylko aktualność czy adekwatność tematyki debat wobec sytuacji w Europie, Polsce i świecie. Kongres ma także ambicję wskazywania nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy, włączania w publiczny dyskurs tematów, których wagi się nie docenia. Poprzednie edycje dowiodły, że tę inspirującą rolę Kongres wypełnia należycie.

Uczestnicy Kongresu zmierzą się w tym roku z problematyką około stu debat, które prezentujemy w podziale na kilkanaście bloków tematycznych. Agenda trzydniowego wydarzenia powstała w trakcie konsultacji z ekspertami, przedsiębiorcami, w toku wymiany poglądów i uwag, aktualizacji i rozwijania wątków.

Zobacz:
VIII Europejski Kongres Gospodarczy – główne nurty tematyczne

Tematy kongresowych debat i spotkań kierują uczestnika ku nowym obszarom, ale agenda zawiera także sesje poświęcone kwestiom wymagającym konsekwentnej kontynuacji, poszerzenia o nowe konteksty, naświetlania z innych stron.

Kontynuować będziemy szeroką debatę o wzajemnych powiązaniach energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysłem i polityką klimatyczną. Zarysowane w ostatnich miesiącach nowe scenariusze dla świata i Europy gwarantują, że będzie to ciekawa, choć niełatwa, dyskusja.

Wśród nowych nurtów trzeba wymienić sesje dotyczące różnych aspektów cyfrowej rewolucji w gospodarce. Digitalizacja to silny i powszechny trend, którego nie można lekceważyć.

W odpowiedzi na wydarzenia minionego roku wiele energii poświęcimy także wpływom sytuacji geopolitycznej w Europie i świecie na bezpieczeństwo, na przyszłość europejskiej integracji i szanse globalnej ekspansji gospodarczej.

Innowacyjność i będący jej nośnikiem młody biznes to temat świadomie umieszczony pośród najważniejszych wątków Kongresu, który kontynuuje swoje otwarcie na ludzi młodych, ambitnych i kreatywnych. Start-upowy boom jest zjawiskiem o potencjalnie dalekosiężnych skutkach gospodarczych.

Kontynuować będziemy też międzynarodowe fora i spotkania gospodarcze, poszerzając listę kierunków geograficznych, zagranicznych gości i proponowanych tematów.

Tematyka Kongresu jest ramą, która – po wypełnieniu przez naszych gości, panelistów i moderatorów – przyniesie pełny obraz gospodarki wzbogacony o kontekst społeczny i polityczny.

Do końca stycznia można przesyłać sugestie i komentarze dotyczące agendy VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego: eec@eecpoland.eu

AUTOR:  WNP.PL (OFF)