Uwagi i propozycje, które PIM skieruje do MF

Jednym z tematów, który został poruszony podczas posiedzenia Podzespołu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych utworzonego w ramach  Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli w MF i który należy natychmiast opracować jest „rzetelna naprawa” w tym najwyższa jakość.

PIM prosi o przygotowanie uwag i propozycji do ww. tematu i przesłanie ich w terminie  do 24.01.2017r