Ursus ma plan działania

Fundusze, które wesprą Ursusa, czyli Enerkon Solar International Inc. oraz Japan Venture Fund LLC., w zeszłym tygodniu podpisały z polską spółką dokument dotyczący planu działania.

Ursus oraz Enerkon Solar International Inc. i Japan Venture Fund uzgodniły i zaakceptowały, że kwota transakcji dla URSUS BUS SA wyniesie 30 mln USD. Przyjęto też mechanizm finansowania i związany z nim podział kosztów oraz ustalono, że finansowanie zostanie oparte na umowie pożyczki zabezpieczonej na 49 % akcji URSUS BUS S.A. oraz na 7% akcji URSUS S.A. oraz gwarancją kredytową (credit default guarantee bond). Dodatkowo w okresie inwestycji Enerkon Solar International Inc. będzie miał zagwarantowane dla swojego przedstawiciela miejsce w Radzie Nadzorczej URSUS BUS SA – czytamy w komunikacie Ursusa.
 
Ursus jest obecnie w restrukturyzacji, ze względu problemy finansowe, w jakie popadła spółka.
 
Źródło: www.evertiq.pl