UOKIK: Samochody marki Volvo, modele: S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, XC90 i S90

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Volvo, modele: S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, XC90 i S90, rok modelowy 2016-2017, klamra przedniego pasa bezpieczeństwa pasażera może nie być poprawnie zamocowana, co może prowadzić do rozdzielenia klamry i wspornika pasa oraz, w przypadku kolizji, zwiększyć ryzyko urazów pasażera siedzącego na przednim fotelu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 12 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomi właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów (ASO) Volvo w celu sprawdzenia, czy klamra przedniego pasa bezpieczeństwa pasażera jest zamocowana właściwie i wymiany na koszt Volvo w przypadku niewłaściwego zamocowania.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres:
ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa; tel. 22 566 28 00).

UOKiK nie jest właściwy do informowania konsumentów odnośnie szczegółów akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl