UOKiK: Samochody marki Mazda

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Mazda:

323/323F – modele BG, BA, BB, BC, CB,
626/MX-6 modele GE, GF,
121 – model DB,
Demio – model DW,
MX-3 – model EC,
MPV – model LV,
929 – model HD,

wyprodukowanych w Japonii i Stanach Zjednoczonych w latach 1989 – 2002, mogło wystąpić nałożenie w czasie produkcji zbyt dużej ilości smaru na styki elektryczne wewnątrz włącznika zapłonu. Z upływem czasu, na skutek ciepła wytwarzanego przez iskrzenie podczas używania włącznika, mogło dojść do zwęglenia smaru, który mógł gromadzić się na stykach (ruchomym i nieruchomym), zmniejszając właściwości izolacyjne wewnątrz włącznika. Wraz z upływem czasu styki mogą zacząć – bez jakiegokolwiek działania na włącznik zapłonu – przewodzić prąd elektryczny, co może spowodować wydzielanie ciepła przez włącznik objawiające się wydobywaniem dymu i powodując niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 4 729 pojazdów. Przedsiębiorca zadeklarował, że Autoryzowane Stacje Obsługi będą naprawiały tę wadę także w pojazdach sprowadzonych do Polski poza oficjalną siecią sprzedaży firmy Mazda. Lista zakresów numerów VIN oraz lat produkcji dla poszczególnych modeli znajduje się w załączniku.

Posiadacze pojazdów znajdujących się we wskazanych zakresach, powinni zgłosić się do najbliższego ASO celem sprawdzenia, czy w pojeździe występuje opisana powyżej wada.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 86.

Źródło: www.uokik.gov.pl