T. Szydlak: OMRT chce konsultować rekomendacje z T.U.

Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej (dawniej Ogólnopolskiej Rady Technicznej) doszło we wrześniu 2017 roku. Inicjatorami reaktywacji Rady były: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego oraz niezależni rzeczoznawcy. Głównym zadaniem OMRT jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw blacharskich i lakierniczych zgodne ze standardami i zaleceniami producentów pojazdów.