SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SERWISEM MOTORYZACYJNYM (29-30.05.2019)

Część 1 (29.05.2019): Zarządzanie wskaźnikami ekonomicznymi

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających serwisami motoryzacyjnymi. 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zagadnień ekonomicznych mających wpływ na poziom rentowności serwisu,  pozwalających na obliczenie kosztu roboczogodziny i dokonanie jej analizy.  Co w konsekwencji prowadzi do określenia prawidłowej stawki za prace serwisowe

Program szkolenia (10.00 – 16.00)

1.Wstęp do zagadnień ekonomicznych dla menedżerów

2.Wprowadzenie do analizy kosztów

 • podział kosztów – koszty bezpośrednie i pośrednie
 • podział kosztów – koszty rodzajowe według miejsca ich powstawania

3. Zakładowy plan kont – do czego służy menedżerom serwisu

 • Struktura i analiza zakładowego planu kont (ZPK)
 • A co zrobić w przypadku księgowości uproszczonej ?
 • Rachunkowość zarządcza – jak ją wykorzystać.
 • Przykładowy plan kont – blok ćwiczeniowy

4. Koszt roboczogodziny a stawka za robociznę

 • Co to jest koszt roboczogodziny i jak go policzyć
 • Koszt roboczogodziny na następne 6 miesięcy – jak go policzyć?
 • Stawka za robociznę wynikiem ponoszonych kosztów – czy tylko?

5. Próg rentowności – kiedy serwis zaczyna przynosić zysk

 • Co to jest próg rentowności? Czy zawsze trzeba  go znać?
 • Analiza progu rentowności
 • Blok ćwiczeniowy

Część 2 (30.05.2019): Zarządzanie operacyjne

Program szkolenia (10.00 – 17.00)

1.Wskaźniki pracy serwisu

 • produktywność, efektywność, wykorzystanie
 • analiza wskaźnikowa w praktyce serwisowej
 • blok ćwiczeniowy

2. Organizacja serwisu – struktury organizacyjne w małych i średnich firmach motoryzacyjnych

3. Organizacja pracy w serwisie

 • Rola kierownika / menedżera serwisu
 • Stanowiska pracy; łączenie obowiązków – czy zawsze konieczne?

4. Planowanie pracy serwisu motoryzacyjnego

 • Planowanie pracy biura serwisu – BOK
 • Serwis mechaniczny
 • Serwis blacharsko-lakierniczy
 • Planowanie napraw – technologia vs rzeczywistość

5. Zarządzanie personelem

 • Ilość pracowników produktywnych – z czego powinna wynikać?
 • Ilość pracowników w BOK – obciążenie i obowiązki
 • Cele indywidualne i zespołowe
 • Motywacyjny system wynagrodzeń

6. Zarządzanie klientami

 • Baza danych – Wykorzystanie narzędzi IT
 • Jakość usług buduje serwis
 • Wewnętrzne akcje marketingowe

DATA SZKOLENIA: 29.05.2019 – 30.05.2019 (środa-czwartek)

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SERWISEM MOTORYZACYJNYM (2 dni)

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Maciej Brzeziński – jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie ekonomii, rentowności stacji dealerskich i serwisowych, autor licznych publikacji prasowych oraz książek z zakresu zarządzania i marketingu stacji dealerskich

Wykształcenie:
– Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – mgr inż. elektronik
– Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, studia doktoranckie
– Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe MBA
– Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich
– Kursy i szkolenia z zakresu marketingu, telemarketingu, komunikacji, technik sprzedaży

Przebieg kariery zawodowej:
– 1984-1995: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi
– 1995 do obecnie: działalność gospodarcza w zakresie zarządzania, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i powadzenia szkoleń, w tym:
– 1995-1998: dyrektor ekonomiczny hurtowni farmaceutycznej
– 1999-2001: dyrektor logistyki i dyrektor sprzedaży w Polsce i v-ce Prezes na Słowacji niemieckiego koncernu Sud Zucker AG
– 2001-2008: dyrektor obsługi posprzedażnej firm dilerskich branży motoryzacyjnej
– 1999-2008: organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu technik i procesów sprzedaży, rentowności prowadzenia działalności usługowej, marketingu i telemarketingu
– 2008-2009 autor artykułów w specjalistycznej prasie motoryzacyjnej
– 2008-2009: współautor 2 książek z zakresu marketingu usług i obsługi klienta w firmach motoryzacyjnych.

CENA:

I OSOBA 750 PLN (członek PIM); II OSOBA 600,00 PLN (członek PIM)

I OSOBA 950,00 PLN (rynek serwisowy); II OSOBA 800,00 PLN (rynek serwisowy)

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, lunch, przerwy kawowe

Cena nie zawiera: noclegu, opłaty parkingowej, dojazdu.