SZKOLENIE: Skuteczna likwidacja szkód komunikacyjnych, 24.02.2022 Warszawa

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji bieżących zadań związanych z likwidacją szkód w oparciu o obecnie obowiązujące standardy oraz stan prawny. Prowadzący przedstawi uczestnikom umiejętności prawidłowego korzystania oraz stosowania procesów likwidacyjnych do usprawnienia bieżącej działalności, dodatkowo zwrócony zostanie szczególny nacisk na najczęstsze błędy warsztatów i nieprawidłowości ze strony ubezpieczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • podstawowe pojęcia z dziedziny prawa, mające wpływ na likwidację szkód, źródła regulacji i ich ranga: ustawy, orzeczenia sądów, decyzje UOKiK, wytyczne KNF;
 • pełne i dokładne szacowanie kosztorysów naprawy wg obecnego stanu prawnego, zasada pełnego odszkodowania;
 • kwestie obowiązkowej wymiany wyposażenia dodatkowego, dodatkowe badania techniczne po naprawie – kiedy jest to obowiązkowe?
 • holowanie – ile i za ile?
 • parkowanie, zakres i naliczanie opłat;
 • pełne i dokładne szacowanie wynajmów pojazdów z OC sprawcy, w tym czaso – okresów wynajmu, stawek wynajmu jak i segmentów pojazdów;
 • inne roszczenia związane z likwidacją szkód;
 • analiza dokumentacji warsztatowej, sugestie co do ich prawidłowości, oraz obiegu, procedury pomocne dla warsztatów przy likwidacji szkód;
 • czynności przedprocesowe;
 • czynności procesowe, typowe problemy;
 • postępowanie sądowe – czy warto?;
 • naprawa pojazdów z OC sprawcy;
 • szkoda całkowita a szkoda istotna – różnice, stosowanie
 • szkody ze zwierzętami gospodarskimi;
 • inne szkody;
 • wyliczanie stawek rbh, jak je skutecznie bronić ?
 • przelew wierzytelności a pełnomocnictwo lub upoważnienie dla warsztatu;
 • terminy wypłat odszkodowań;
 • dobór części zamiennych, nowe „P” czy może inne, odpowiedzialność za montaż części zamiennych innych niż oryginalne,
 • ogólne informacje o szkodach AC, decyzje UOKiK
 • najczęstsze błędy w likwidacji szkód,
 • prawidłowa nomenklatura dot. określania roszczeń,
 • programy do kosztorysowania – najczęstsze problemy oraz błędy.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

DATA SZKOLENIA: 24.02.2022 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Szydlak – Ekspert PIM, który zajmuje się nie tylko zagadnieniami teoretycznymi, ale także zna branżę od strony warsztatu, pojedynczego poszkodowanego, czy też sali sądowej. Były współpracownik Towarzystw Ubezpieczeniowych, zajmujący się dla TU przeciwdziałaniem wyłudzeń odszkodowań. Po zakończeniu współpracy z TU, założył własna kancelarię zajmująca się pomocą w likwidacji szkód komunikacyjnych zarówno dla osób indywidualnych jak i serwisów samochodowych oraz warsztatów naprawczych. Wiedza teoretyczna poparta wielokrotnie działaniami w terenie, częsty gość warsztatów naprawczych z którymi współpracuje, jak i czynny uczestnik postępowań sądowych.

CENA:

I OSOBA 690 PLN (członek PIM); II OSOBA 650,00 PLN (członek PIM)

I OSOBA 840,00 PLN (rynek serwisowy); II OSOBA 790,00 PLN (rynek serwisowy)

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, lunch, przerwy kawowe

Cena nie zawiera: noclegu, opłaty parkingowej, dojazdu.

Skan formularza należy wysłać na adres: szkolenia@pim.pl lub rosik@pim.pl