SZKOLENIE 14.09.2017: Eliminacja nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych OC

PROGRAM SZKOLENIA:

9.00 – 9.20  Rejestracja uczestników, kawa, herbata

9.20 – 9.30  Przywitanie uczestników i przedstawienie programu szkolenia, Prezes AP Romuald Chałas.

9.30 – 10.20  Nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC wynikające z analizy wniosków zgłaszanych do Rzecznika Finansowego.

  • Zaniżanie wartości rynkowej pojazdu, metody wyliczania.
  • Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w realizacji świadczenia, uwzględniającego utratę wartości handlowej pojazdu, wyliczaną przez zakład ubezpieczeń.

10.20-10.40  Potrącenia w materiałach lakierniczych od października 2016r i ubytek wartości handlowej pojazdu./Polska Izba Motoryzacji/

10.40 -11.00 Kawa, herbata

11.00–12.30  Kalkulacje szkód  liczone metodą kosztorysową, realizowaną w zakładach ubezpieczeniowych w tym  z wykorzystaniem systemu Audatex, Eurotax.

  • Części alternatywne, stawki za roboczogodziny, odstępstwa od technologii naprawy producentów pojazdów.
  • Interpretacja objaśnień załączane do kalkulacji zakładów ubezpieczeniowych.
  • Oznaczenia w kalkulacjach części zamiennych np.(I,*) (M), komentarz na przykładzie wybranych szkód w poszczególnych programach w tym rabaty, potrącenia i inne podawane przez zakłady ubezpieczeń.

12.30– 13.30  Lunch

13.30– 14.00  Zaniżanie kosztów naprawy w kalkulacjach, oraz problemy z wyliczaniem ubytku wartości handlowej pojazdu.

  • Prawo likwidacji szkód komunikacyjnych a praktyka.

14.00– 15.30  Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (KNF). Cele i zadania nadzoru. Odpowiedzialność za spełnienie standardów zawartych w Wytycznych.

  • Szczegółowe omówienie Wytycznych 15 do 21 KNF.

15.30-15.45  Kawa,herbata

15.45– 17.45 SilverDAT II  – zapoznanie z programem i praktyczne ćwiczenia wykonania kalkulacji zgodnie z technologią naprawy producenta pojazdu.

DATA SZKOLENIA: 14.09.2017 r. (czwartek)

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 127 sala nr 208

GODZINY SZKOLENIA: godz. 9:00 – 17:45

CENA: 300 zł brutto za osobę

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 14.09.2017