Strona CEPiK po odświeżeniu

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ma teraz nowe narzędzie i propozycję dla zainteresowanych pozyskiwanniem danych z rejestrów. Od pewnego czasu funkcjonuje unowocześniona strona www.cepik.gov.pl.

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK), zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

SI CEPiK jest prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Utrzymaniem i modernizacją SI CEPiK oraz realizacją udostępniania danych jednostkowych zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Zasady prowadzenia SI CEPiK reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.
System CEPiK obejmuje dwie ewidencje: centralną ewidencję pojazdów (CEP) oraz centralną ewidencję kierowców (CEK).

W centralnej ewidencji pojazdów gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak:
– dane pojazdu (na przykład marka, model)
– dane techniczne (na przykład pojemność i moc silnika, liczba miejsc),
– informacje o dokumentach pojazdu,
– dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu,
– informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie pojazdu,
– informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
– informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

W centralnej ewidencji kierowców gromadzone są dane o:
– osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
– osobach, którym cofnięto uprawnienia,
– osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów. Poza tym są takie informacje jak: dane osobowe, informacje o dokumentach prawa jazdy, czy dodatkowych uprawnieniach (np. do przewozu niebezpiecznych towarów).

Do SI CEPiK dane przekazują:
– wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, które rejestrują pojazdy oraz wydają dokumenty prawa jazdy. Wydział komunikacji przekazuje do CEP dane właściciela/posiadacza, dane techniczne pojazdu, a do CEK przekazuje dane kierowców,
– ubezpieczyciele – o ubezpieczeniu pojazdu,
– stacje kontroli pojazdów – o wykonanym badaniu technicznym pojazdu oraz stanie licznika odczytanym w trakcie badania,
– Policja, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), m.in. o kradzieżach pojazdów i o zatrzymaniu dokumentów.

Dane gromadzone w SI CEPiK są wykorzystywane przez wiele podmiotów, gdyż są one pomocne w realizacji ich obowiązków, np:
– Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie i gminne,
– sądy, prokuratura, komornicy sądowi itd.

Informacje z SI CEPiK mogą również być udostępnione obywatelom, przedsiębiorcom lub innym instytucjom. Aby uzyskać podstawowe dane o pojeździe można skorzystać z bezpłatnych usług: „Historia Pojazdu” i „Bezpieczny Autobus”. Jeśli potrzeba więcej danych nt. konkretnego pojazdu lub danych dotyczących kierowcy, można również złożyć wniosek o udostępnienie danych.

źródło: CEPiK

AUTOR:  WNP.PL (AG)