Spotkaliśmy się po raz XXVII. Tym razem w Bielsku-Białej

W dniach 22-23 października odbyło się XXVII spotkanie Dywizji Dostawców przy Polskiej Izbie Motoryzacji. Tym razem spotkanie odbyło się w fabryce WAWRZASZEK ISS w Bielsku-Białej

W spotkaniu udział wzięło około 20 osób z różnych firm sektora automotive w Polsce. Pierwszego dnia odbyło się seminarium prowadzone przez przedstawicieli Partnera spotkania, Crido Business & Innovation Consulting. Panowie Piotr Gadzinowski, Senior Manager oraz Błażej Czajkowski, Senior Manager omówili temat „Nowej SSE” – warunki „wejścia” czyli kryteria wartościowe i jakościowe dla sektora produkcyjnego, limity zwolnienia, przykłady najciekawszych interpretacji, proces aplikacyjny oraz porównali nowy instrument ze starym mechanizmem tj. zezwolenia SSE.

Prezentacja_SystemWsparcia_CIT

Drugiego dnia odwiedziliśmy fabrykę WAWRZASZEK ISS. producenta samochodów specjalnych oraz sprzętu przeciwpożarowego, przeznaczonego dla: straży pożarnej, wojska, policji oraz służby cywilnych, gdzie uczestnicy spotkania oprócz zwiedzania zakładu, mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami działu zakupów. Liczymy na to, że długie rozmowy kooperacyjne zakończą się sukcesem i nawiązaniem współpracy.

Według uczestników spotkania branżowe, połączone ze zwiedzaniem fabryki skutkują zwiększoną świadomością trendów związanych z zarządzaniem takimi obiektami. Nieoceniona wartość to integracja środowiska automotive, w tym nawiązywanie kooperacji biznesowych, czy też pomoc w uzyskiwaniu nowych kontaktów.

PODZIĘKOWANIA

Polska Izba Motoryzacji dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za udział, w tym stworzenie wspaniałej, koleżeńskiej atmosfery zarówno podczas wizyty w fabryce jak i wieczornej kolacji.

Zależy nam aby spędzony wspólnie czas podtrzymał dotychczasowe kontakty biznesowe i zaowocował nowymi.

********************************************************

„Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych”, jest jednym z wiodących na świecie producentem samochodów specjalnych oraz sprzętu przeciwpożarowego, przeznaczonego dla: straży pożarnej, wojska, policji oraz służby cywilnych. Jako zaufany partner oferuje klientom wysokiej jakości pojazdy: pożarnicze, ratownicze, lotniskowe, ratownictwa technicznego, miotacze wody, specjalistyczne kontenery, przyczepy, podnośniki, a także pompy. Nowoczesny park technologiczny, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, a także design produktów powoduje, że setki pojazdów oznaczonych logiem WISS znajduje swoich odbiorców na całym świecie.

Samochody GRUPY WISS są nie tylko dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, ale także strefy klimatycznej, w jakiej będą eksploatowane. Potwierdzeniem ich niezawodności jest fakt, że samochody WISS dbają o bezpieczeństwo zarówno w Grenlandii, Hondurasie,  czy Tajlandii.

Firma WISS ma dwa zakłady produkcyjne na terenie Bielska-Białej. Obecnie jest również na etapie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

**********************************************************

Crido Business & Innovation Consulting – Nasz ponad 40-osobowy zespół ekspertów czuwa nad tym, aby nasi klienci otrzymali profesjonalne wsparcie w każdym możliwym obszarze działania: w prowadzeniu własnego biznesu, w obszarze innowacji oraz ryzykownych projektach badawczo-rozwojowych. Doradzimy i przygotujemy skuteczną strategię w przypadku starań o pomoc publiczną na realizację innowacyjnych przedsięwzięć uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe oraz związane z własnością intelektualną. Wśród kluczowych kompetencji naszego zespołu są m.in. dotacje i ulgi, zarządzanie innowacją, modelowanie finansowe i wyceny. Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 500 projektów. Dla naszych klientów pozyskaliśmy 5,4 mld PLN pomocy publicznej, w tym 1,25 mld PLN na projekty badawczo-rozwojowe. Jako jedna z nielicznych firm na rynku posiadamy akredytację w doradztwie o tematyce technologicznej, w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”.