SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

Funkcjonujące od ponad 20 lat Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to jedno z najistotniejszych źródeł wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce.

Wsparcie w SSE różni się od innych dostępnych instrumentów wspierania nowych inwestycji.

Przede wszystkim wsparciem finansowym w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego (związane z działalnością prowadzoną na podstawie zezwolenia na terenie strefy), którego wysokość uzależniona jest od wartości kosztów kwalifikowanych i lokalizacji inwestycji. Uzyskanie pomocy w SSE jest dostępne cały czas i nie wymaga startowania w konkursie w ściśle określonym terminie. Zwolnienie z podatku CIT w ramach SSE można też łatwo połączyć ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Dodatkowo, każda z 14 funkcjonujących obecnie Stref, oferuje inwestorom szereg dodatkowych udogodnień takich jak np. dostęp do dedykowanej infrastruktury, szkoleń i konferencji oraz dostosowanie programu nauczania lokalnych szkół do potrzeb firm działających w danej strefie.

Zwolnienie podatkowe uzyskane na podstawie zezwolenia strefowego są szczególnie atrakcyjne dla dużych przedsiębiorstw, gdyż jest to często jedyną dostępną formą wsparcia ich projektów inwestycyjnych.
Dotychczas, podmioty zainteresowane uzyskaniem zezwolenia strefowego i działalnością w SSE miały dwie możliwości:

  •  zakup nieruchomości należącej do SSE, lub
  • objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną prywatnego gruntu przedsiębiorcy, co było związane z koniecznością spełnienia dodatkowych kryteriów.

W związku ze zmianą przepisów oraz brakiem nowych regulacji, od 1 lipca br. rozpoczęcie działalności w SSE jest możliwe wyłącznie poprzez zakup nieruchomości w danej SSE.

Aktualnie prowadzone są prace nad przygotowaniem nowych przepisów dotyczących funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz innych podmiotów zaangażowanych w prace nad nowelizacją prawa w zakresie SSE, wynika, że rozważana jest modyfikacja kryteriów uzyskania zezwolenia w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także zmiana modelu funkcjonowania SSE poprzez wprowadzenie tzw. strefy rozproszonej. Tym samym, nowe przepisy z dużym prawdopodobieństwem wprowadzą istotne zmiany dla przedsiębiorców planujących prowadzić działalność w SSE i uzyskać w niej pomoc publiczną.

Oczekuje się, że nowe zasady wejdą w życie w IV kwartale br., jednak już wcześniej powinny zostać opublikowane projekty nowych aktów prawnych, w których znajdą się informacje na temat planowanych zmian. Warto zatem, na bieżąco śledzić informacje o kierunkach zmian prawnych, gdyż powoli to inwestorom na lepsze zaplanowanie nowych inwestycji.