Samochody OPEL Insignia B

Przedsiębiorca Opel Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL Insignia B, rok modelowy 2021, wyprodukowanych w Niemczech, istnieje ryzyko odłączenia się pedału hamulca od pedaliery w trakcie jazdy i w następstwie utraty skuteczności hamowania pojazdu, co zwiększa ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 337 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że autoryzowane serwisy Opla zostały zobowiązane do niezwłocznego, telefonicznego skontaktowania się ze wszystkimi użytkownikami pojazdów, których ten problem może dotyczyć i wezwania do niekorzystania z samochodów do chwili weryfikacji występowania usterki lub jej naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Opel Poland Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel.: 22 583 00 92).  

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl