Samochody Mercedes G-klasa

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, Typ 463 (G-klasa), symbol blokady, umieszczony w tylnych drzwiach na dźwigni obsługi zabezpieczenie przed dziećmi może nieprawidłowo wskazywać stan blokady. W związku z tym nieprawidłowo umieszczony symbol może prowadzić do niewłaściwej interpretacji stanu blokady zabezpieczenia przed dziećmi. Na skutek tego tylne drzwi można otworzyć od wewnątrz, pomimo rzekomego zablokowania, a z drugiej strony tylnych drzwi nie można otworzyć od wewnątrz pomimo ich rzekomego odblokowania. Może to prowadzić do ryzyka obrażeń i/lub zwiększonego ryzyka urazów u pasażerów siedzących z tyłu. W instrukcji obsługi przedstawiono i opisano poprawy kierunek działania zabezpieczenia przed dziećmi.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 515 pojazdów. 

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu umieszczenia naklejki z prawidłowym oznaczeniem w miejscu nieprawidłowo wytłoczonego symbolu blokady w tylnych drzwiach pojazdu.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. 22 354 40 01.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.
 
Źródło: www.uokik.pl