Samochody marki Toyota, modele: Prius, Prius+ i Prius Plug-in

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota, modele: Prius, Prius+ i Prius Plug-in, wyprodukowane w Japonii od 07.01.2015 r. do 17.05.2018 r., wyposażone są w system informujący o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Z powodu niewłaściwego montażu styków elektrycznych, po wielokrotnym użyciu pasa bezpieczeństwa, istnieje możliwość wystąpienia ponadnormatywnego ich zużycia oraz odkładania się pozostałości tych elementów. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, z powodu zwarcia między stykami elektrycznymi, system będzie sygnalizował stan niezapiętego pasa bezpieczeństwa nawet jeśli jest on prawidłowo zapięty.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 453 samochody.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu wymiany wewnętrznego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl