Samochody marki Nissan Juke

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Juke (F16) wyprodukowany w Wielkiej Brytanii od 18.09.2019 r. do 28.08.2020 r. oparcie tylnego siedzenia może nie być bezpiecznie zablokowane po powrocie do pozycji pionowej po złożeniu. W przypadku kolizji, osoba na tylnym siedzeniu i wszelkie przedmioty przechowywane w bagażniku mogą nie zostać prawidłowo unieruchomione.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 150 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu wymiany elementów blokujących oparcie tylnego siedzenia.

Informacji związanych z kampanią udziela NISSAN SALES CEE Kft. Sp z o.o. Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa; tel.: 801 647 726; e-mail: poland@nissan-services.eu).

UOKiK nie jest właściwy do informowania konsumentów odnośnie szczegółów akcji ogłaszanych
i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1). 

Źródło: www.uokik.gov.pl