Samochody marki Mazda CX-30 (DM)

Ponadto w niektórych samochodach CX-30, wyposażonych w napęd na wszystkie koła, podczas pełnego zatankowania pojazdu, paliwo może wypełnić zbiornik par paliwa, powodując wyciek. Wyciek ze zbiornika w obecności źródła zapłonu może zwiększyć ryzyko pożaru. Dodatkowo silnik może zgasnąć podczas jazdy, zwiększając ryzyko wypadku. Wada może wystąpić, jeśli przewód odpowietrzający opary paliwa nie jest podłączony do zespołu czujnika poziomu paliwa, z powodu niewłaściwego procesu produkcyjnego w zakładzie produkującym zbiornik paliwa.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 265 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 75.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.
 
Źródło: www.uokik.gov.pl