Samochody marki Infiniti Q30 i QX30

Przedsiębiorca IP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w instrukcjach obsługi użytkownika dołączonej do samochodów Infiniti Q30 i QX30 (H15) wyprodukowanych pomiędzy 18.08.2015 r. a 15.01.2018 r. w Wielkiej Brytanii, został wskazany błędny kierunek blokowania i odblokowywania blokady zamków drzwi tylnych, przy czym oznaczenia kierunków blokowania i odblokowywania blokady na drzwiach są wskazane prawidłowo. Istnieje ryzyko otwarcia drzwi od środka pomimo ich zablokowania, gdy użytkownik zablokowałby blokadę drzwi tylnych kierując się opisem z instrukcji obsługi, a nie z prawidłowych oznaczeń znajdujących się na drzwiach tylnych.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 540 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną poinformowani o akcji serwisowej listownie oraz podczas wizyt w autoryzowanych serwisach. Kampania polega na umieszczeniu wklejki w instrukcji obsługi z prawidłowym oznaczeniem kierunku blokowania i odblokowywania blokady drzwi tylnych.

Informacji związanych z kampanią udziela IP Sp. z o.o. Sp. k. (adres: ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków; tel. 22 510 00 07).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.