Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy naprawie aut