Ruch w strefie. Nowe miejsca pracy

W gliwickiej podstrefie ekonomicznej pojawiła się kolejna inwestycja – spółka KIRCHHOFF Polska rozszerzy działalność na nieruchomości wykupionej od hiszpańskiego inwestora Francisco Ros Casares Polska.

Po modernizacji hali produkcyjnej powstaną nowe miejsca pracy, a wszystko będzie funkcjonować w oparciu o nowe technologie.

Firma KIRCHHOFF Automotive pojawiła się w Gliwicach w 2004 r., a zakład typu „green-field” wybudowany w gliwickiej podstrefie ekonomicznej rozpoczął działalność z początkiem 2006 r. Dotychczas KIRCHHOFF Automotive zainwestowała ponad 70 mln euro w zakład produkcyjny przy ul. Alfreda Nobla 3, o powierzchni blisko 30 tys. m2. W Gliwicach firma KIRCHHOFF Polska zatrudniała dotychczas 530 pracowników. Teraz przyszedł czas na kolejne inwestycje – na nowo nabytej nieruchomości o powierzchni 66 tys. m2 znajduje się hala produkcyjna o wielkości 15 tys. m2 oraz pomieszczenia socjalno-biurowe. Do końca 2017 r. spółka planuje przeznaczyć łącznie ponad 46 mln zł m.in. na rozbudowę i zakup nowych technologii. Nowa inwestycja wygeneruje kolejne miejsca pracy – zatrudnienie w hali produkcyjnej znajdzie około 30 osób.

Firma KIRCHHOFF Automotive produkuje metalowe i hybrydowe zespoły strukturalne do konstrukcji nadwozi i podwozi samochodów osobowych. W gliwickim zakładzie podstawowymi technologiami są spawanie i zgrzewanie realizowane na nowoczesnych stacjach i celach spawalniczych i zgrzewalniczych oraz zabezpieczenie antykorozyjne blach realizowane na linii kataforezy.

Podstrefa Gliwice, w której część swoich inwestycji ulokowała firma KIRCHHOFF, jest największą podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie znajduje się tu 90 inwestycji o wartości ponad 9 mld zł. W gliwickiej podstrefie zatrudnionych jest 19 tys. osób.(mf)

żródło: www.gliwice.eu