Rozmowa z Jakubem Farysiem, „Menedżerem Roku 2021”

Cele emisyjne KE. Kto to sfinansuje i kogo na to stać?

Z Jakubem Farysiem, Prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Przewodniczącym Liaison Committee ACEA rozmawia Marcin Budziewski.

Komisja Europejska proponuje aby branża motoryzacyjna w 2030 roku osiągnęli redukcję emisji: w przypadku samochodów osobowych o 55%; dostawczych o 50%. Natomiast w przypadku ciężarówek i autobusów miałby obowiązywać system ETS, czyli handel emisjami. W efekcie może to m.in. oznaczać wysokie podatki na paliwa kopalne. Co z tego wynika dla firm mniejszych, poddostawców części i komponentów do produkcji nowych pojazdów? Czy i ile z nich wypadnie z rynku?